Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 25. 4. 2017

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 25. 4. 2017 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiuNa dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), ku ktorému došlo dňa 6. 11. 2016 v čase od 12:00 do 12:59 odvysielaním reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;
  • uložila sankciu – pokutu 2 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 38 ods. 2 ZVR (označovanie sponzorovaného programu) v súvislosti s vysielaním programov Česko Slovensko má talent a Neuveriteľné svetové talenty dňa 23. 10. 2016 a za porušenie § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov) v súvislosti s vysielaním programu Česko Slovensko má talent dňa 23. 10. 2016;
  • uložila sankciu – pokutu 2 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov) v súvislosti s vysielaním programu Uhádni môj vek dňa 11. 9. 2016;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a) a  § 18aa ods. 1 písm. c) ZVR (multimodálny prístup) v súvislosti vysielaním doplnkovej obsahovej služby – titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím k program Súdna sieň dňa 16. 2. 2017;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s vysielaním programu 112 dňa 5. 2. 2017 o cca 8:31 hod, ktorý značil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) ZVR (vysielanie audiovizuálnych diel v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam) v súvislosti s vysielaním programu Hriešny tanec dňa 12. 2. 2017;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ROCK, s.r.o. (programová služba Rádio One Retro) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 98,5 MHz Brezno na účely, na ktoré mu bola pridelená;
  • uznala za neopodstatnené 11 sťažnosti resp. ich časti.


Všetky uznesenia prijaté dňa 25. 4. 2017 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová, PhD.             
hovorkyňa                                 
Rada pre vysielanie a retransmisiu
mobil: +421 918 696 286
tel.: +421 2 20 90 65 03    
mail: lucia.jelcova@rvr.sk   

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak