Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 22. 3. 2017

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 22. 3. 2017 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiuNa dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu  • uložila sankciu – pokutu 5 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo dňa 28. 9. 2016 o cca 20:39 hod tým, že program Za sklom, ktorý mal byť vzhľadom na obsah vulgárneho a obscénneho vyjadrovanie a zobrazenie erotických pomôcok označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 18 rokov, postupne označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov a odvysielal bez označenia, čím nesprávne uplatnil JSO;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi RÁDIO KISS, s.r.o. (programová služba RÁDIO KISS) za porušenie § 16 ods. 3 písm. o) ZVR, ku ktorému došlo tým, že nedoručil Rade v zákonnej lehote štatistiku s vyhodnotením podielu slovenských hudobných diel za mesiace júl až september 2016;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Marián Dokupil - Doko Media (programová služba Šláger Rádio) za porušenie § 16 ods. 3 písm. o) ZVR, ku ktorému došlo tým, že nedoručil Rade v zákonnej lehote štatistiku s vyhodnotením podielu slovenských hudobných diel za mesiace júl až september 2016;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rádio WOW s.r.o. (programová služba RADIO WOW) za porušenie § 16 ods. 3 písm. o) ZVR, ku ktorému došlo tým, že nedoručil Rade v zákonnej lehote štatistiku s vyhodnotením podielu slovenských hudobných diel za mesiace júl až september 2016;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosťa nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Denník Pravda je údajne na predaj v programe Správy RTVS dňa 17. 12. 2016;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s vysielaním programu Dedičstvo dňa 19. 12. 2016 o cca 10:31 hod, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. (programová služba Radio One) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s vysielaním programu Radio One dňa 19. 12. 2016 o cca 18:00 hod;
  • uznala za neopodstatnené 13 sťažnosti resp. ich časti.


Všetky uznesenia prijaté dňa 22. 3. 2017 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová, PhD.             
hovorkyňa                     
Rada pre vysielanie a retransmisiu
tel.: +421 2 20 90 65 03    
mobil: +421 918 696 286        
mail: lucia.jelcova@rvr.sk   

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak