Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 21. 2. 2017

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 21. 2. 2017 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiuNa dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • uložila sankciu – pokutu 18 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (jednoznačná a zrozumiteľná výzva na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku vo vysielanej reklame na lieky), ku ktorému došlo v dňoch 16., 17. a 19. 1. a 2. 2. 2014 (vrátené z NS SR);
  • uložila sankciu – pokutu 3 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka), ku ktorému došlo dňa 13. 7. 2016 odvysielaním programu Futurama (VII. séria; 8. epizóda) s českým dabingom;
  • uložila sankciu – pokutu 2 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých), ku ktorému došlo tým, že dňa 5. 9. 2016 o cca 19:32 hod odvysielal program Profesionáli, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval vulgárne, obscénne a expresívne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť označený ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi WINTER média, a.s. (programová služba Rádio Piešťany) za porušenie § 28b ods. 4 ZVR, ku ktorému došlo tým, že za mesiace júl až september 2016 nevyhradil z času vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam najmenej 20 % vysielaniu nových slovenských hudobných diel;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi JOLIN, s.r.o. (programová služba RADIO PLUS) za porušenie § 28b ods. 4 ZVR, ku ktorému došlo tým, že za mesiace júl až september 2016 nevyhradil z času vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam najmenej 20 % vysielaniu nových slovenských hudobných diel;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi JOLIN, s.r.o. (programová služba RADIO PLUS) vo veci možného porušenia § 28 b ods. 4 ZVR v súvislosti s tým, že za mesiac október 2016 nevyhradil z času vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam najmenej 20 % vysielaniu nových slovenských hudobných diel;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi Marián Dokupil – Doko Media (programová služba Šláger Rádio/Rádio GO DeeJay ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) ZVR v súvislosti s tým, že nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiace október až december 2016;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio WOW s.r.o. (programová služba RADIO WOW) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) ZVR v súvislosti s tým, že nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiace november a december 2016;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi GES Slovakia, s.r.o. (programová služba Rádio Anténa Rock) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním programu Správy dňa 2. 1. 2017 o cca 11:00 a 14:00 hod;
  • uznala za neopodstatnené 4 sťažnosti resp. ich časti.


Všetky uznesenia prijaté dňa 21. 2. 2017 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová, PhD.                 
hovorkyňa                     
Rada pre vysielanie a retransmisiu        
tel.: +421 2 20 90 65 03    
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rvr.sk

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak