Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 7. 2. 2017

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 7. 2. 2017 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu • uložila sankciu – pokutu 6 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou), ku ktorému došlo dňa 18. 8. 2016 v súvislosti s vysielaním programu Dobre vedieť!, ktorý prerušil zaradením reklamy trikrát a zároveň druhý 30-minútový časový úsek trvania tohto programu prerušil zaradením reklamy dvakrát;
 • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 34 ods. 3 ZVR (zákaz účinkovania hlásateľov, moderátorov a redaktorov spravodajských a spravodajsko-publicistických programov v reklame a telenákupe), ku ktorému došlo v dňoch 23. 5. až 6. 6. 2016 vo vysielaní komunikátov Dnes večer uvidíte;
 • uložila sankciu – pokutu 3 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo dňa 29. 8. 2016 o cca 20:17 hod odvysielaním programu Rytmus – Sídliskový sen, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15  rokov napriek tomu, že obsahoval vulgárne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný a neprístupný pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov;
 • uložila sankciu – pokutu 3 000 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo dňa 14. 9. 2016 o cca 19:44 hod odvysielaním programu Trabantom z Austrálie do Ázie, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval vulgárne gestá a vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;
 • uložila sankciu – 2 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Veľké noviny zo dňa 19. 9. 2014 a záznam vysielania programovej služby JOJ zo dňa 19. 9. 2014 v čase od 19:55 do 23:59 hod a dňa 20. 9. 2014 v čase od 00:00 do 00:05 hod (vrátené z NS SR);
 • uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo dňa 8. 7. 2016 o cca 21:32 hod odvysielaním programu Fetiše televízie, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12  rokov napriek tomu, že obsahoval sexuálne scény, vulgárne a expresívne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Rádio Slovensko) vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 ZVR  (zákaz skrytej reklamy) a § 19 ods. 1 písm. e) ZVR (zákaz otvorenej alebo skrytej formy propagácie alkoholizmu, fajčenia, užívania omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovania následkov ich užívania) v súvislosti s vysielaním programu Pálenica Borisa Filana dňa 12. 11. 2016;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Rádio Slovensko) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR  (objektívnosťa nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním programu Dobré ráno Slovensko - Prehľad tlače dňa 15. 11. 2016;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s vysielaním programu C.S.I.: Kriminálka New York  dňa 21. 11. 2016 o cca 18:11 hod, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s vysielaním programu Aféry dňa 5. 12. 2016 o cca 9:50 hod, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
 • uznala za neopodstatnené 6 sťažnosti resp. ich častí.


Všetky uznesenia prijaté dňa 7. 2. 2017 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová, PhD.                 
hovorkyňa
Rada pre vysielanie a retransmisiu    
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rvr.sk

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak