Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 6. 12. 2016

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 6. 12. 2016 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • uložila úhrnnú sankciu –pokutu 80 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy,www.bestwatches-formen.com rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s vysielaním komunikátu označujúceho za sponzora programu Šport spoločnosť Tipsport v dňoch 15. – 17., 20. a 21. 4. 2015, za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programu Noviny v dňoch 5., 6., 8. – 10., 12. – 16., 18. – 26. 4. 2016, ktorý prerušil zaradením reklamy dvakrát, za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s vysielaním v dňoch 15. – 17. 4., 20. a 21. 4. 2016 v čase od 20:00 do 21:00 hod a za porušenie § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov) v súvislosti s vysielaním programu Šport v dňoch 5. – 9., 12. – 16., 18. – 23., 25. a 26. 4. 2016;
 • uložila sankciu – pokutu 8 000 eur vysielateľovi INTERACTIV.ME. s r.o. (programová služba RING TV) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých) a § 32 ods. 6 ZVR (zákaz vysielania reklamy a telenákupu na erotické služby, erotický tovar a erotické audiotextové služby v čase 06:00 – 22:00 hod) v súvislosti s vysielaním komunikátu Sexi show, ktorý označil ako nevhodný a neprístupný pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, dňa 14. 8. 2016 v čase od 05:37 do 06:55 hod;
 • uložila sankciu – pokutu 6 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou), ku ktorému došlo dňa 7. 8. 2016 tým, že program Deň, keď sa zastavila Zem päťkrát prerušil zaradením reklamy;
 • uložila sankciu – pokutu 1 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (štátny jazyk), ku ktorému došlo dňa 3. 7. 2016  tým, že odvysielal program Jozef: Kráľ snov s českým dabingom;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo odvysielaním príspevku Falošný e-shop? v programe Žurnál TA3 dňa 13. 5. 2016;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi GES Slovakia, s.r.o. (programová služba Rádio Anténa Rock) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo odvysielaním programu Správy dňa 19. 6. 2016 o cca 12:03, 13:03 a 14:04 hod;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti), § 20 ods. 3  ZVR (ochrana maloletých) a § 39a ods. 5 písm. d) ZVR (umiestňovanie produktov)v súvislosti s vysielaním programu Uhádni môj vek dňa 11. 10. 2016 o cca 21:25 hod;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 (ochrana maloletých) v súvislosti s vysielaním programu Za sklom dňa 28. 9. 2016 o cca 20:39 hod;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba WAU) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (štátny jazyk) v súvislosti s tým, že dňa 5. 10. 2016 odvysielal seriál Ako som spoznal vašu mamu s českým dabingom;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. (programová služba Rádio One) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 99,6 MHz Žarnovica na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o. (programová služba Rádio One Rock) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 98,1 MHz Zvolen na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi INTERACTIV.ME, s.r.o. (RING TV) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby zo dňa 14. 8. 2016;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Slovak Sport, s.r.o. (Slovak Sport TV2) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby zo dňa 17. 10. 2016;
 • uznala za neopodstatnené 3 sťažnosti resp. ich časti.


Všetky uznesenia prijaté dňa 6. 12. 2016 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová, PhD.                 
hovorkyňa
Rada pre vysielanie a retransmisiu    
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rvr.sk

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak