Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 22. 11. 2016

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 22. 11. 2016 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • uložila sankciu – pokutu 15 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 31a ods. 4 ZVR (zákaz skrytej reklamy), ku ktorému došlo o dňa 23. 3. 2016 odvysielaním príspevku Škantárovci nepodceňujú regeneráciu v programe Športové noviny obsahujúcom informácie o spoločnosti VEGAS group s.r.o.;
  • uložila sankciu – pokutu 165 eur vysielateľovi Július Pereszlényi – Servis TV - Video (programová služba Televízia Centrum) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby zo dňa 27. 6. 2016 v čase od 10:00 do 18:00 hod;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo odvysielaním príspevku Problémové prístroje v programe Televízne noviny dňa 7. 5. 2016;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo odvysielaním príspevku Za kauzu predraženého piešťanského CT niekto musí niesť zodpovednosť v programe Správy RTVS dňa 24. 4. 2016;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Gúta TV s r.o. (programová služba Gúta TV) za porušenie § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (štátny jazyk) a § 38 ods. 2 ZVR (označovanie sponzorovaného programu) v súvislosti s tým, že dňa 22. 6. 2016 odvysielal v rámci programu Magazín záznam zo zasadania mestského zastupiteľstva v maďarskom jazyku a tento sponzorovaný program nebol na začiatku a na konci zreteľne označený názvom sponzora;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov) v súvislosti s vysielaním programu Milujem Slovensko dňa 30. 9. 2016,
  • v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku a na konci programu;
  • uznala za neopodstatnené 4 sťažnosti resp. ich časti.Všetky uznesenia prijaté dňa 22. 11. 2016 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová, PhD.                 
hovorkyňa
Rada pre vysielanie a retransmisiu    
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rvr.sk

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak