Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 25. 10. 2016

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 25. 10. 2016 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu • uložila sankciu – pokutu 8 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba DAJTO) za porušenie § 32 ods. 4 ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) v súvislosti s vysielaním komunikátu Akčná výhra dňa 1. a 14. 5. 2016;
 • uložila sankciu – pokutu 8 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba DAJTO, TV DOMA) za porušenie § 32 ods. 4 ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) v súvislosti s vysielaním komunikátov Akčná výhra dňa 14. 3. 2016 a Super výhra dňa 1. 5. 2016;
 • uložila sankciu – pokutu 7 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou), ku ktorému došlo počas vysielania programov Noviny dňa 21. 1. 2016 a Zase ona! dňa 24. 1. 2016;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi RTVS (programová služba Rádio Slovensko) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 16. 3. 2016 v súvislosti s odvysielaním príspevku Na Floride oslavoval Trump a Clintonová v programe Správy RTVS;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi RTVS (programová služba Rádio Slovensko) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 16. 3. 2016 o cca 9:00 hod v súvislosti s odvysielaním príspevku o nevýhodnej zmluve na vývoz odpadu mesta Liptovský Mikuláš v programe Správy;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo dňa 14. 9. 2016 o cca 19:44 hod odvysielaním programu Trabantom z Austrálie do Ázie, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba DAJTO) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo dňa 29. 8. 2016 o cca 20:17 hod odvysielaním program Rytmus – Sídliskový sen, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 32 ods. 4 ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) v súvislosti s vysielaním upútavky na program Návštevníci dňa 10. 9. 2016;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Obul sa do populistov dňa 6. 9. 2016 v programe Žurnál;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov), ku ktorému došlo dňa 13. 9. 2016 v súvislosti s vysielaním programu Šport;
 • uznala za neopodstatnené 5 sťažností resp. ich časti, medzi nimi aj

•    sťažnosti na vysielanie príspevku Svadba homosexuálov v programe Správy dňa
29. 8. 2016, ktorú sťažovatelia považujú za tendenčnú, jednostrannú, neobjektívnu
a nevyváženú (RTVS, Jednotka).


Všetky uznesenia prijaté dňa 25. 10. 2016 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová, PhD.                 
hovorkyňa
Rada pre vysielanie a retransmisiu    
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rvr.sk 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak