Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 27. 9. 2016

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 27. 9. 2016 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • uložila sankciu – pokutu 30 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s vysielaním programov Janko a Marienka: Lovci čarodejníc,Rolex Replica Chaos a Hobit 2: Smaugova pustatina v dňoch 5. – 7. 2. 2016, za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programu Noviny v dňoch 1. – 7. 2. 2016, za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), ku ktorému došlo tým, že v dňoch 1. – 8. 2. 2016 v čase od 20:00 do 21:00 hod a dňa 5. 2. 2016 v čase od 21:00 do 22:00 a od 22:00 do 23:00 hod odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu dlhšom ako povolených 12 minút a za porušenie § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov) v súvislosti s vysielaním programu Šport v dňoch 1. a 3. – 6. 2. 2016;
  • uložila sankciu – pokutu 1 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka), ku ktorému došlo tým, že dňa 6. 2. 2016 odvysielal program Star Wars Rebeli s českým dabingom;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Voľby 2016: Prieskum dňa 19. 1. 2016 v programe Televízne noviny;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi GES Slovakia, s.r.o. (programová služba Rádio Anténa Rock) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s odvysielaním skladby So what! dňa 25. 3. 2016 o cca 12:22 hod, ktorú vzhľadom na obsah vulgárneho jazyka nesprávne časovo zaradil do programu;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s vysielaním programu Fetiše televízie dňa 8. 7. 2016;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programu Dobre vedieť! dňa 18. 8. 2016;
  • uznala za neopodstatnené 10 sťažností resp. ich časti, medzi nimi aj

•    sťažnosť na vysielanie skladby I Took a Pill in Ibiza, ktorej obsah sťažovateľ považuje za propagáciu užívania drog (D.EXPRES, k.s., EXPRES, RADIO, a.s., FUN RADIO),
•    sťažnosť na vysielanie programu Rádiožurnál v dňoch 3., 12. a 27. 7. 2016, v ktorej sťažovateľ namieta používanie slov „župa“, „župný“ pri označovaní VÚC a ich predsedov (RTVS, Rádio Slovensko);
•    sťažnosť na vysielanie programu Futbal EURO 2016 (Francúzsko - Island) dňa 3. 7. 2016, v ktorom sa podľa sťažovateľa komentátor nevhodne vyjadroval o Islande.


Všetky uznesenia prijaté dňa 27. 9. 2016 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová, PhD.                 
hovorkyňa
Rada pre vysielanie a retransmisiu    
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rvr.sk

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak