Výberové konanie - jeseň 2016

Rada pre vysielanie a retransmisiu začína konania o udelenie / zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie

podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.

Základné podmienky konaní:
1. lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie/zmenu licencie: 19. 10. 2016
2. miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava
3. dátum verejného vypočutia v konaniach: 21. 11. 2016

Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania:

 Lokalita  Frekvencia
 [MHz]
 Výkon
  [W]
 Bratislava - Dúbravka  91,7  50
 Košice   88,6  500
 Lendak     92,9  200
 Nitra  93,6  50
 Nitra  104,1  100
 Poprad     90,3  200
 Poprad  91,7  500
 Spišská Nová Ves  101,9  50
 Trnava     97,6  100
 Trnava     103,9  100
 Žilina  88,2  500
 Žilina  101,0  200


 
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak