Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 5. 9. 2016

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 5. 9. 2016 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu • uložila sankciu – pokutu 30 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých), ku ktorému došlo dňa 28. 12. 2015 o cca 10:24 hod odvysielaním programu Naj, naj, naj, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval vulgárne, obscénne a expresívne vyjadrovanie, obscénne gestá a slovnú agresivitu, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 18 rokov, za porušenie § 19 ods. 1 písm.  a) ZVR (ochrana maloletých), ku ktorému došlo tým, že uvedený program spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahol do ľudskej dôstojnosti účinkujúcich v programe označených ako motorkár Jožko, syn Tonko, otec Anton, mama Iveta, Erika, Alenka, Lucia, Martinka a jej mama, Martinkina kamarátka Danka, Lyda, Janka a Martina a za porušenie § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov) v súvislosti s tým, že v uvedenom programe a nasledujúcom programe Moja mama varí lepšie ako tvoja porušil povinnosť zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na konci programov;
 • uložila sankciu – pokutu 10 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s odvysielaním sponzorských odkazov osemnástich programov vysielaných v dňoch13. – 19. 12. 2016 a za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), ku ktorému došlo dňa 13. 12. 2016 v čase od 20:00 do 21:00, od 21:00 do 22:00 a od 22:00 do 23:00 hod a dňa 19. 12. 2016 v čase od 22:00 do 23:00 a od 23:00 do 00:00 hod odvysielaním reklamy v celkovom časovom rozsahu dlhšom ako povolených 12 minút;
 • uložila sankciu – pokutu 5 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba DAJTO) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých),  ku ktorému došlo dňa 1. 2. 2016 o cca 22:30 hod odvysielaním programu Dokonalá lúpež, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, napriek obsahu scén, ktoré zobrazovali násilie na živých bytostiach a vulgárne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 18 rokov;
 • uložila sankciu – pokutu 3 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorému došlo dňa 27. 3. 2016 o cca 19:50 hod odvysielaním upútavky na program Drsňačky;
 • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. n) ZVR (technické požiadavky na zvukovú zložku programovej služby), ku ktorému došlo dňa 31. 3. 2016 odvysielaním programov Vysoká hra a Chladnokrvný;
 • uložila sankciu – pokutu 2 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Profesionáli zo dňa 22. 1. 2016;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Vo vražde má prsty aj manželka dňa 26. 11. 2015 v programe Televízne noviny;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. n) ZVR (technické požiadavky na zvukovú zložku programovej služby), ku ktorému došlo dňa 23. 1. 2016 odvysielaním programu Mrcha učiteľka;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. (programová služba Radio One) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých), ku ktorému došlo tým, že dňa 3. 12. 2015 o cca 9:22, 13:40 a 18:08 hod a dňa 4. 12. 2015 o cca 6:02, 10:23, 14:42 a 19:09 hod odvysielal pieseň Tell Your Friends, ktorá obsahovala vulgárny jazyk, prezentáciu negatívneho správania a sexuálne prejavy spracované v texte, čím naplnila kritéria nevhodnosti a neprístupnosti pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, čo mal vysielateľ zohľadniť v jej časovom zaradení;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi TV PIEŠŤANY production, s.r.o. (programová služba Piešťany TV) za porušenie § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a názorová pluralita programovej služby) v súvislosti s vysielaním príspevku Mestský úrad na konci roku 2015... v programe Piešťanský magazín dňa 6. 1. 2016;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Západoslovenská televízia s.r.o. (programová služba Západoslovenská televízia) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby zo dňa 19. 1. 2016 v čase od 06:00 do 24:00 hod;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Televízia Turiec, s.r.o. (programová služba Televízia Turiec (TVT)) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby zo dňa 10. 1. 2016 v čase od 00:00 do 24:00 hod;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RÁDIO KISS s.r.o. (programová služba Rádio Kiss) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 89,0 MHz Rožňava, 97,8 MHz Medzilaborce a 104,1 MHz Prešov na účely, na ktoré mu boli pridelené;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku o odhalení pamätnej tabule Jánovi Pješčákovi v obci Veľký Lipník v programe Národnostné správy dňa 26. 5. 2016;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka) v súvislosti s tým, že dňa 3. 7. 2016 odvysielal program Jozef: Kráľ snov s českým dabingom;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka) v súvislosti s tým, že dňa 13. 7. 2016 odvysielal program Futurama s českým dabingom;
 • uznala za neopodstatnené 20 sťažností resp. ich časti.


Všetky uznesenia prijaté dňa 5. 9. 2016 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová, PhD.                 
hovorkyňa
Rada pre vysielanie a retransmisiu    
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rvr.sk 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak