Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 1. 7. 2016

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 1. 7. 2016 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorému došlo dňa 27. 10. 2015 o 20:43, 21:07 a 21:37 hod odvysielaním upútavky na program Bad Boys;
 • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s. r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), ku ktorému došlo dňa 19. 12. 2015 tým, že v čase od 21:00 do 22:00 hod odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu vyššom ako povolených 12 minút;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Problémové prístroje v programe Televízne noviny dňa 7. 5. 2016;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku T. Drucker: Za kauzu predraženého piešťanského CT niekto musí niesť zodpovednosť dňa 24. 4. 2016;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Rádio Slovensko) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku o predsedovi Matice slovenskej v programe Rádiožurnál dňa 26. 5. 2016;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Falošný e-shop? v programe Žurnál TA3 dňa 13. 5. 2016;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti), ku ktorému došlo dňa 13. 4. 2016 odvysielaním príbehu sestier Sašky a Simonky v programe V siedmom nebi;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s vysielaním komunikátu označujúceho za sponzora programu Šport spoločnosť Tipsport v dňoch 15. – 17., 20. a 21. 4. 2015, vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programu Noviny v dňoch 5., 6., 8. – 10., 12. – 16., 18. – 26. 4. 2016, ktorý prerušil zaradením reklamy dvakrát, vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s vysielaním v dňoch 15. – 17. 4., 20. a 21. 4. 2016 v čase od 20:00 do 21:00 hod a vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov) v súvislosti s vysielaním programu Šport v dňoch 5. – 9., 12. – 16., 18. – 23., 25. a 26. 4. 2016;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) v súvislosti s odvysielaním komunikátu Akčná výhra v dňoch1., 9. a 14. 5. 2016;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV DOMA) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) v súvislosti s odvysielaním komunikátu Super výhra dňa 1. 5. 2016;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) ZVR (vysielanie audiovizuálnych diel v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam) v súvislosti s vysielaním programu Bean: Najväčšia filmová katastrofa dňa 25. 3. 2016, Návštevníci dňa 17. a 18. 4. 2016 a Návštevníci 2 dňa 24. a 25. 4. 2016;
 • začala správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programových služieb ČT1, ČT2, ČT24, ČT :D/ČT art, Prima family, Prima Cool, Prima Love, Prima Zoom, Nova, Nova Cinema bez súhlasu pôvodného vysielateľa;
 • uznala za neopodstatnené 25 sťažností resp. ich časti.


Všetky uznesenia prijaté dňa 1. 7. 2016 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová, PhD.                 
hovorkyňa
Rada pre vysielanie a retransmisiu    
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rvr.sk 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak