Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 22. 3. 2016

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 22. 3. 2016 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiuNa dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu  • uložila sankciu – pokutu 497 eur vysielateľovi Rádio Prešov, s.r.o. (programová služba RÁDIO PREŠOV) za porušenie § 38 ods. 2 ZVR, ku ktorému došlo dňa 24. 6. 2015 tým, že 12-krát odvysielal program Dopravný servis bez označenia sponzora programu na začiatku programu a za porušenie § 35 ods. 8 ZVR, ku ktorému došlo dňa 24. 6. 2015 tým, že štyrikrát odvysielal komunikáty propagujúce kultúrne podujatia vo forme dlhších reklamných oznámení spracovaných do podoby programov informačného charakteru bez tohto, aby začiatok vysielania týchto komunikátov zreteľne oddelil slovným upozornením na charakter tohto vysielania;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi RÁDIO KISS s.r.o. (programová služba Rádio KISS) za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že nevyužíval v dňoch 30. 9. 2015 a 18. 1. 2016 frekvencie 89,0 MHz Rožňava, 97,8 MHz Medzilaborce, 97,8 MHz Stropkov, 104,2 MHz Domaša a v dňoch 30. 9. 2015 a 14.  1. 2016 frekvenciu 95,9 MHz Snina – Ščobík na účely, na ktoré mu boli pridelené;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. (www.tivi.cas.sk) za porušenie § 31a ods. 4 ZVR (zákaz skrytej mediálnej komerčnej komunikácie), ku ktorému došlo dňa 31. 7. 2015 v sekcii Celebrity v programe Hrmová v akcii: Hrmííí (názov v katalógu: Neuveríte, koľko chlapov sa namotalo na sexicu Hrmovú, nie je tam aj ten váš? Sledujte skrytú kameru!) obsahujúcom obrazové informácie o alkoholickom nápoji Amundsen vodka, ktoré naplnili definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo vysielaním programu Policajt z Beverly Hills 2 dňa 16. 1. 2016 o cca 10:16 hod;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. e) ZVR (zákaz otvorenej alebo skrytej formy propagácie alkoholizmu, fajčenia, užívania omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovania následkov užívania uvedených látok), ku ktorému došlo vysielaním programu Teleráno dňa 19. 1. 2016;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorému došlo vysielaním upútavky na program Naši dňa 6. 1. 2016 o cca 17:41hod;
  • uznala za neopodstatnené 10 sťažností resp. ich častí.


Všetky uznesenia prijaté dňa 22. 3. 2016 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Lucia Jelčová
hovorkyňa
Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak