Výberové konanie - jar 2016

Rada pre vysielanie a retransmisiu začína konania o udelenie / zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie

podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.

Základné podmienky konaní:
1. lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie/zmenu licencie: 13. 4. 2016
2. miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava
3. dátum verejného vypočutia v konaniach: 23. 5. 2016

Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania:

 Lokalita  Frekvencia
 [MHz]
 Výkon
  [W]
 Banská Bystrica  99,4  200
 Dolný Kubín    89,0  200
 Dolný Kubín  107,7  500
 Košice  97,7  200
 Liptovský Mikuláš  88,9  100
 Liptovský Mikuláš  99,8  200
 Martin  92,4  500
 Poprad  91,0  500
 Prešov  97,2  500
 Prešov  107,5  250
 Prievidza  89,6  500
 Prievidza  106,4  1 000
 Spišská Nová Ves  97,7  300
 Terchová  93,1  200
 Trenčín  95,0  300
 Trnava  106,2  250


 
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak