Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 23. 2. 2016

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 23. 2. 2016 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiuNa dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu  • uložila sankciu – pokutu 600 eur prevádzkovateľovi retransmisie SWAN, a.s. za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, ku ktorej došlo tým, že v čase vykonania merania poskytoval retransmisiu programových služieb ČT1 HD, ČT2 HD, ČT24 bez súhlasu pôvodného vysielateľa;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona prevádzkovateľovi retransmisie KABEL TELEKOM, s.r.o. za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, ku ktorej došlo tým, že v čase vykonania merania poskytoval retransmisiu programových služieb HBO, HBO 2, HBO Comedy, HBO HD, Minimax, Disney Channel, Sport1, AMC, Šlágr TV, ČT24, Noe TV, Nova Sport HD, Sport 2 HD a Sport 1 HD bez súhlasu pôvodného vysielateľa;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo tým, že dňa 5. 12. 2015 o cca 16:47 hod a dňa 6. 12. 2015 o 10:01 hod odvysielal program Peklo v Ríme označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo tým, že dňa 26. 12. 2015 o cca 19:41 hod odvysielal program Profesionáli označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), v súvislosti s tým, že dňa 19. 12. 2015 v čase od 21:00 do 22:00 hod mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako povolených 12 minút;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi RÁDIO KISS s.r.o. (programová služba Rádio KISS) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 27. 11. 2015;
  • uznala za neopodstatnené 6 sťažností resp. ich častí, medzi nimi aj

•    sťažnosť na rozhlasový reklamný spot spoločnosti Hornet autosklo, ktorá podľa sťažovateľa zosmiešňuje príslušníkov českého národa a porušuje jazykový zákon (D.EXPRES, k.s., EXPRES).


Všetky uznesenia prijaté dňa 23. 2. 2016 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Lucia Jelčová
hovorkyňa
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak