Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 8. 12. 2015

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 8. 12. 2015 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiuNa dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • uložila sankciu – sankciu 1 000 eur vysielateľovi GES Slovakia, s.r.o. (programová služba Rádio Anténa) za porušenie § 19 ods. 1 písm. b) ZVR, ku ktorému došlo dňa 19. 5. 2015 vo vysielacom bloku Ranný rock s Tomaggiom, v ktorom moderátor nepriamo vyzýval na segregáciu rómskeho etnika na Slovensku aj celosvetovo, čím skrytou formou podnecoval nenávisť na základe príslušnosti k etnickej skupine;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) za porušenie § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a názorová pluralita v rámci vysielanej programovej služby), ku ktorému došlo dňa 13. 6. 2015 odvysielaním reportáže o breathariánstve v programe Víkend;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Televízia Liptov, a. s. (programová služba TV Liptov) za porušenie § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a názorová pluralita v rámci vysielanej programovej služby), ku ktorému došlo dňa 20. 5. 2015 odvysielaním programu Zaostrené na... (téma: rekonštrukcia železničnej trate);
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Televízia Liptov, a. s. (programová služba TV Liptov) za porušenie § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a názorová pluralita v rámci vysielanej programovej služby), ku ktorému došlo dňa 27. 7. 2015 odvysielaním programu Zaostrené na... (téma: projekt Heliport);
  • začala správne konanie voči vysielateľovi RÁDIO KISS s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 23. 10. 2015;
  • začala správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie Orange Slovensko, a.s. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programových služieb JOJ, JOJ PLUS a WAU prostredníctvom mobilných zariadení bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa;
  • uznala za neopodstatnené 5 sťažností resp. ich častí, medzi nimi aj

•    sťažnosť na vysielanie programu Moja mama varí lepšie ako tvoja - špeciál dňa 16. 10. 2015, v ktorom bol podľa sťažovateľa účinkujúci 15-ročný chlapec vystavený psychickému utrpeniu zo strany svojho otca, týraný a stresovaný (MAC TV, s.r.o., JOJ);
•    sťažnosť na vysielanie reklamy na NN poisťovňu, v ktorej vystupuje "ručiaci" muž, prečo je podľa sťažovateľa strašidelná a desivá pre deti a mala by byť vysielaná len v nočných hodinách (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., DAJTO).


Všetky uznesenia prijaté dňa 8. 12. 2015 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Lucia Jelčová
hovorkyňa
Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak