Tlačová správa: Konferencia Média a ochrana maloletých – regulácia, psychológia, edukácia (4. 12. 2015)

Miesto konania konferencie: Mercure Bratislava Centrum Hotel, Žabotova 2, Bratislava
Čas konania konferencie: 10. decembra 2015, 9:00 hod.

Médiá môžu mať na príjemcov mediálnych obsahov negatívne vplyvy. Zvlášť citlivé na tieto účinky sú deti, preto sa vytvoril systém na ochranu maloletých pred nežiaducimi účinkami médií. V krajinách Európskej únie tento systém vychádza zo smernice o audiovizuálnych službách; jednotlivé štáty však uplatňujú rôznu formu regulácie.

Slovenský systém ochrany maloletých pred mediálnymi vplyvmi existuje od roku 1999, odkedy sa viackrát menil, a dohľad nad jeho dodržiavaním vo vysielaní vykonáva Rada pre vysielanie a retransmisiu. Rada ukončila rozsiahlu komparatívnu štúdiu systémov ochrany maloletých v krajinách združených v Stredoeurópskom regulačnom fóre (CERF). Z porovnania vyplynulo, že spomedzi ôsmich krajín CERF-u uplatňuje sedem štátov reguláciu nad rámec spomínanej smernice. Realizuje sa obvykle zavedením systému označovania programov (tzv. labeling, u nás známy pod pojmom Jednotný systém označovania – JSO). Piktogramy s informáciou o vekovej vhodnosti vysielaných programov sa nepoužívajú len v Českej republike. Vo všetkých porovnávaných krajinách má ochrana maloletých pred mediálnymi vplyvmi charakter výlučne štátnej regulácie. Slovinsko, ako jediná z krajín, zavádza v súčasnosti koregulačný mechanizmus, ktorý by mal vychádzať z holandského modelu určovania vekovej vhodnosti programov Kijkwijzer.

Ďalšie závery štúdie, s dôrazom na slovenský systém ochrany maloletých v európskom kontexte, ako aj v kontexte ochrany maloletých pred mediálnymi vplyvmi všeobecne, bude Rada po prvý raz na Slovensku prezentovať na konferencii Médiá a ochrana maloletých, ktorú organizuje spolu s Ústavom divadelnej a filmovej vedy SAV a Creative Industry Forum. Konferencia je rozdelená na tri tematické časti: regulácia, psychológia a edukácia. V prvej časti odznejú aj príspevky, ktoré ozrejmia spomínanú ochranu deti a maloletých v elektronických médiách v ČR a zavádzaný koregulačný systém takejto ochrany v Slovinsku. Slovenský systém ochrany maloletých sa po jeho vzniku pred 16 rokmi vyvíjal bez priamej participácie psychológov, preto druhá časť konferencie má za cieľ práve konfrontáciu aktuálnej legislatívnej podoby s poznatkami dnešnej psychologickej praxe. Tretia časť konferencie ponúka priestor pre teoretické a praktické zistenia z oblasti mediálnej výchovy všeobecne, teda oblasti s potenciálom pripraviť deti na život s všadeprítomnými médiami.

Konferencia Média a ochrana maloletých sa bude konať vo štvrtok, 10. decembra 2015 od 9:00 hod v Mercure Bratislava Centrum Hotel na Žabotovej ul. 2 v Bratislave. Počas jej konania budú k dispozícii poprední odborníci na problematiku mediálnych účinkov a eliminácie ich negatívnych vplyvov na maloletých z oblasti regulácie, psychológie a edukácie. Program konferencie je dostupný na webovej stránke Rady.

 

Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová, PhD.
hovorkyňa
Rada pre vysielanie a retransmisiu
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rvr.sk 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak