Tlačová správa: O voľné rozhlasové frekvencie má záujem sedem vysielateľov (20. 10. 2015)

.

V jesennom výberovom konaní je zaradených osem voľných rozhlasových frekvencií na terestriálne vysielanie. Záujem o ne majú siedmi vysielatelia.  
 
Rada bude rozhodovať o pridelení frekvencií v Bratislave, Brezne, Novom Meste nad Váhom, Považskej Bystrici, Ružomberku, Trenčíne, Tvrdošíne a Žiline. Svoje pokrytie by mohli rozšíriť vysielatelia GES Slovakia, s.r.o. (Rádio Anténa), RADIO ROCK s.r.o. (Radio One Retro), C.S.M. group s. r. o. (Rocková republika), Rozhlas a televízia Slovenska (Rádio_FM), Best FM Media, spol. s r.o. (Rádio Best FM), CORPORATE LEGAL, s. r. o. (Rádio Vlna) a EUROPA 2, a.s. (Europa 2). Najviac frekvencií – päť žiada prideliť vysielateľ GES Slovakia, s.r.o.; štyri z nich sám koordinoval. Najväčší záujem je o frekvenciu
94,5 MHz Žilina, o ktorú sa uchádza sedem žiadateľov.
Ide o silnú, tzv. ženevskú frekvenciu s výkonom 20 kW, uvoľnenú po vysielateľovi ASISTENT CONSULTING COMPANY, s.r.o. (Rádio Sever).

Pri rozhodovaní o udelení či zmene licencie Rada posudzuje predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov, priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa a priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania. Rada si tiež všíma vyváženosť programovej skladby vzhľadom na existujúcu ponuku programových služieb v lokalite, ktorú bude nové vysielanie pokrývať ako aj prínos žiadateľa vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme. Prihliada aj na skutočnosť, aby žiadateľ nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu a tiež na zabezpečenie primeranej majetkovej účasti slovenských osôb, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou účasťou.
 
Verejné vypočutie žiadateľov, ktoré predchádza rozhodnutiu o pridelení frekvencií, sa bude konať v pondelok, 9. novembra 2015 od 10:00 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu (Dobrovičova 8, Bratislava).

Zoznam všetkých frekvencií a žiadateľov jesenného výberového konania: Lokalita  Frekvencia
 [MHz]
 Žiadateľ Verejné vypočutie
Bratislava - Devínska Nová Ves  97,6 GES Slovakia, s.r.o. 10:00 hod
Brezno     98,5 RADIO ROCK s.r.o. 12:00 hod
Nové Mesto nad Váhom  92,4 GES Slovakia, s.r.o. 10:00 hod
Považská Bystrica  95,1 GES Slovakia, s.r.o. 10:00 hod
Ružomberok     92,4 RADIO ROCK s.r.o. 12:00 hod
Trenčín  100,3    GES Slovakia, s.r.o. 10:00 hod
Tvrdošín     98,5 C.S.M. group s.r.o. 10:20 hod
Žilina  94,5 GES Slovakia, s.r.o.
C.S.M. group s.r.o.
Best FM Media spol. s r.o.
Rozhlas a televízia Slovenska CORPORATE LEGAL, s. r. o.
EUROPA 2, a.s.
RADIO ROCK s.r.o.
10:00 hod
10:20 hod
10:40 hod
11:00 hod
11:20 hod
11:40 hod
12:00 hodKontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová, PhD.
hovorkyňa
Rada pre vysielanie a retransmisiu
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rvr.sk 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak