Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 9. 6. 2015

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 9. 6. 2015 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • udelila licenciu na celoplošné vysielanie televíznej programovej služby ŤUKI spoločnosti MAC TV, s.r.o.;
 • začala správne konanie vysielateľovi MAC TV, s.r.o. vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 (vysielanie bez udelenej licencie);
 • uložila sankciu – pokutu 8 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou), ku ktorému došlo  dňa 29. 11. 2014 počas programu Noc v múzeu a dňa 12. 12. 2014 počas programu Vykúpenie z väznice Shawshank a za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), ku ktorému došlo dňa 29. 11. 2014 v čase 16:00 – 17:00, 17:00 – 18:00, 22:00 – 23:00 a 23:00 – 00:00 hod, keď odvysielal reklamné šoty v časovom rozsahu dlhšom ako povolených 12 minút;
 • uložila sankciu – pokutu 6 000 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV DOMA) za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) a b) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu; reklama a telenákup nesmú poškodzovať záujmy a zneužívať dôveru spotrebiteľov), ku ktorému došlo odvysielaním komunikátu Veštiareň dňa 3. 1. 2015, ktorý obsahoval neúplné a nepresné informácie o charaktere ponúkanej služby a jej účinkoch;
 • uložila sankciu – pokutu 5 000 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorému došlo odvysielaním komunikátu Sexi výhra dňa 29. 11. 2014, ktorý neobsahoval jednoznačné, úplné a presné inštrukcie o spôsobe riešenia zadanej úlohy, nakoľko zadanie hry bolo počas vysielania menené tak, aby podľa pôvodného zadania správne odpovede boli uznané za nesprávne a  nevyjadrovalo jednoznačne, ako majú byť jednotlivé výherné slová vytvorené;
 • uložila sankciu – pokutu 4 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo dňa 20. 11. 2014 o 14:02 hod odvysielaním programu Extrémne prípady, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval obscénne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 18 rokov;
 • uložila sankciu – pokutu 3 000 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie  § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo odvysielaním programu Ordinácie v ružovej záhrade dňa 11. 12. 2014, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval vulgárne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;
 • uložila sankciu – 497 eur vysielateľovi SITY Media s.r.o. (programová služba Rádio SiTy) za porušenie § 19 ods. 1 písm. b) ZVR, ku ktorému došlo odvysielaním komunikátu Nemusí sa nám to páčiť, nemusíme ich mať radi, ale sú tu a majú svoj názor v rámci vysielacieho bloku Popoludnie v meste dňa 4. 11. 2014, ktorý tým, že na základe zovšeobecnených informácií vyzýval k fyzickej likvidácii časti moslimskej populácie, propagoval násilie a otvorenou formou podnecoval nenávisť na základe viery a náboženstva;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním programu Večera s Havranom (téma: Ruská vojna na nete) dňa 7. 4. 2015;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO),  ku ktorej došlo dňa 21. 3. 2015 o  20:31 hod odvysielaním programu Frajeri vo Vegas, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO),  ku ktorej došlo dňa 13. 3. 2015 o 20:35 hod odvysielaním programu Kandidát, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba WAU) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO),  ku ktorej došlo dňa 20. 3. 2015 o 9:15 hod odvysielaním programu Najlepší dom vyhráva – USA bez označenia piktogramom JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 33 ods. 1 ZVR (zákaz reklamy a telenákupu na alkoholické nápoje okrem vymedzeného času) v súvislosti s vysielaním reklamy na alkoholický nápoj Cider Kingswood dňa 28. 3. 2015 o 21:53 hod a § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programu Vo štvorici po opici dňa 28. 3. 2015;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 33 ods. 1 ZVR (zákaz reklamy a telenákupu na alkoholické nápoje okrem vymedzeného času) v súvislosti s vysielaním reklamy na alkoholický nápoj Cider Kingswood dňa 30. 3. 2015 o 19:52 hod a dňa 2. 4. 2015 o 7:22 hod;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na vyžiadanie súvislý záznam z vysielania programu Kolabs dňa 19. 4. 2015;
 • uznala za neopodstatnené 23 sťažností resp. ich častí; okrem iných aj

•    sťažnosti na diskusiu V politike odvysielanú dňa 15. 3. 2015, v ktorej podľa sťažovateľov nebola zabezpečená nestrannosť a názorová pluralita (programová služba TA3, vysielateľ C.E.N., s.r.o.),
•    sťažnosť na program Kolabs odvysielaný dňa 19. 4. 2015, v ktorom podľa sťažovateľa zaznelo nevhodné slovo, ktoré malo byť vypískané (programová služba JOJ PLUS, vysielateľ MAC TV, s.r.o.),
•    sťažnosť na príspevok  Severstal Čerepovec – Slovan Bratislava odvysielanú dňa 5. 3. 2015 v programe GBS, v ktorej podľa sťažovateľa odznelo komentatívne a zosmiešňujúce vyjadrenie na adresu hokejistu J. Tlustého (programová služba Jednotka, vysielateľ RTVS),
•    sťažnosť na príspevok  Slováci nebodovali odvysielanú dňa 17. 3. 2015 v programe Športové  noviny, v ktorej podľa sťažovateľa odznelo komentatívne a urážlivé vyjadrenie na adresu hokejistu M. Paciorettyho (programová služba TV MARKÍZA, vysielateľ MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.).


Všetky uznesenia prijaté dňa 9. 6. 2015 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Lucia Jelčová
hovorkyňa
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak