Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 10. 3. 2015

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 10. 3. 2015 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • uložila sankciu – pokutu 10 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), ku ktorému došlo v dňoch 14. – 17. 7. 2014 v súvislosti s vysielaním komunikátu propagujúceho koncert Richarda Müllera a skupiny Fragile, ktorý naplnil definíciu reklamy, a preto v uvedených dňoch v 28 prípadoch navýšil celkový povolený 12-minútový časový rozsah reklamy vždy o cca 30 sekúnd;
  • uložila sankciu – 1 000 eur prevádzkovateľovi retransmisie UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, ku ktorému došlo tým, že poskytoval v dňoch 17. 9., 1. a 3. 10. 2014, 3. a 5. 2. 2015 retransmisiu programových služieb ČT1, ČT2, ČT24, Prima family, Prima Cool, Prima Love, Prima Zoom, Nova a Nova Cinema a dňa 4. 2. 2015 retransmisiu programových služieb ČT1, ČT2, Prima family, Prima Cool, Prima Love, Prima Zoom, Nova a Nova Cinema prostredníctvom služby UPC Digital bez súhlasu pôvodných vysielateľov;
  • uložila sankciu – 1 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 38 ods. 4 ZVR (zákaz priamej podpory predaja, nákupu a prenájmu tovarov a služieb sponzora) v súvislosti s tým, že dňa 14. 8. 2014 odvysielal sponzorovaný program Dobré ráno, v ktorom došlo prostredníctvom osobitných propagačných zmienok, spočívajúcich v pozitívnej prezentácii ponuky kaviarní Štúr a Rannô Ptáča, k priamej podpore predaja služby spoločnosti Štúr, s.r.o.;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi PHONOTEX spol. s r.o. (programová služba TV8) za porušenie § 32 ods. 4 ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorému došlo dňa 6. 8. 2014 odvysielaním komunikátu Erotik kvíz show, ktorý neobsahoval jednoznačné a správne inštrukcie o zadaní úlohy, keďže zadanie uvedené na obrazovke počas hry a prezentované moderátorkou nekorešpondovalo s odpoveďou, ktorú v závere hry moderátorka označila za správnu;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s tým, že dňa 11. 12. 2014 o cca 10:34 hod odvysielal program Ordinácia v ružovej záhrade, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s tým, že dňa 11. 12. 2014 o cca 15:32 hod odvysielal program Dva a pol chlapa, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s tým, že dňa 12. 12. 2014 o cca 15:33 hod odvysielal program Dva a pol chlapa, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorému došlo dňa 12. 1. 2015 odvysielaním komunikátu Eurominúty;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi SITY Media s.r.o. (programová služba Rádio SiTy) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 4. 11. 2014 odvysielal v rámci vysielacieho bloku Popoludnie v meste komunikát Nemusí sa nám to páčiť, nemusíme ich mať radi, ale sú tu a majú svoj názor, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania mohol propagovať násilie a otvorenou formou podnecovať nenávisť na základe viery a náboženstva;
  • uznala za neopodstatnené 8 sťažností resp. ich častí; okrem iných aj

•    sťažnosť na výroky MUDr. Kataríny Šimovičovej týkajúce sa podávania umelého mlieka dojčatám odvysielané v relácii Dámsky magazín dňa 3. 12. 2014 (programová služba Jednotka, vysielateľ RTVS),
•    sťažnosť na odvysielanie informácie o napätí medzi pobaltskými štátmi a Ruskom v súvislosti s anexiou Krymu v programe Rádiožurnál o 12 dňa 1. 1. 2015 (programová služba Rádio Slovensko, vysielateľ RTVS),
•    sťažnosť na odvysielanie krátkeho rozhovoru v rámci programu Selector bez jeho prekladu do štátneho jazyka dňa 13. 12. 2014 (programová služba Rádio_FM, vysielateľ RTVS).Všetky uznesenia prijaté dňa 10. 3. 2015 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak