Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 24. 2. 2015

Tlačová informácia

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 24. 2. 2015 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • uložila sankciu – pokutu 8 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo odvysielaním programu Aféry dňa 16. 10. 2014 o cca 12:54 hod a jeho označením ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, pričom obsah tohto programu odôvodňoval jeho označenie ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov;
  • uložila sankciu – pokutu 1 500 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo odvysielaním príspevku EXTRÉMNI POLICAJTI v programe Televízne noviny dňa 25. 8. 2014 v čase o cca 19:28 hod, ktorý obsahoval zobrazenie reálneho násilia s jeho následkami bez príslušného predchádzajúceho slovného upozornenia;
  • uložila sankciu – pokutu 500 eur vysielateľovi EUROPA 2, a.s. (programová služba Europa 2) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo odvysielaním skladby Thrift Shop v rámci programu Maxximum muziky dňa 28. 8. 2014 o cca 12:07 hod, ktorej obsah umožňoval jej zaradenie do vysielania až po 22:00 hod;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), v súvislosti s odvysielaním príspevku Výchovné facky v polepšovniach v programe Prvé televízne noviny a (odlišného) príspevku Výchovné facky v polepšovniach v programe Televízne noviny dňa 25. 9. 2014;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Slov Media Group s. r. o. (programová služba SEVERKA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. g) ZVR (trvalé označenie programovej služby nezameniteľným logom) a porušenie § 34 ods. 1 ZVR (oddelenie reklamy), ku ktorým došlo dňa 16. 6. 2014;  
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) v súvislosti s vysielaním komunikátu Sexy výhra dňa 2.12.2014;
  • uznala za neopodstatnené 5 sťažností resp. ich častí; okrem iných aj

•    sťažnosť na jednostrannosť príspevku Preočkovanie dospelých odvysielaného v programe Televízne noviny dňa 30. 11. 2014 (programová služba TV MARKÍZA, vysielateľ MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.),
•    sťažnosť na neobjektívnosť príspevku Tajné zbrane pre vojakov odvysielaného v programe Televízne noviny dňa 28. 11. 2014 (programová služba TV MARKÍZA, vysielateľ MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.),
•    sťažnosť na neobjektívnosť príspevku KDH vládnu spoluprácu so Smerom vylučuje odvysielaného v programe Správy RTVS dňa 13. 12. 2014,
•    sťažnosť na neobjektívnosť príspevku Športovať, či parkovať? odvysielaného v programe Občan za dverami (programová služba Jednotka, vysielateľ RTVS).


Všetky uznesenia prijaté dňa 24. 2. 2015 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak