Podpis / ratifikácia EDCT a Pozmeňujúceho protokolu - stav k 16. júlu 2003

 

Európsky Dohovor o cezhraničnej televízii
(European convention on Transfrontier television / Convention européenne sur la télévision transfrontiere)  • Dohovor otvorený na podpis členským štátom Rady Európy, členským štátom Európskeho kultúrneho dohovoru a Európskemu spoločenstvu v Štrasburgu dňa 5. mája 1989
  • Podmienka vstúpenia do platnosti: po ratifikácii 7 štátmi, z toho 5 musí byť členských štátov Rady Európy
  • Vstup do platnosti: 1. mája 1993

Stav k 16/07/2003

Členské štáty Rady Európy

Štát Podpis Ratifikácia Platnosť od Pozn. R D A T C O
Albánsko 02/07/99                  
Andorra                    
Arménsko                    
Azerbajdžan                    
Belgicko                    
Bosna a Hercegovina                    
Bulharsko 20/05/97 03/03/99 01/07/99       X      
Cyprus 03/06/91 10/10/91 01/05/93       X      
Česká republika 07/05/99                  
Dánsko                    
Estónsko 09/02/99 24/01/00 01/05/00       X      
Fínsko 26/11/92 18/08/94 01/12/94   X   X      
Francúzsko 12/02/91 21/10/94 01/02/95           X  
Grécko 12/03/90                  
Gruzínsko                    
Holandsko 05/05/89                  
Chorvátsko 07/05/99 12/12/01 01/04/02       X      
Írsko                    
Island                    
Lichtenštajnsko 05/05/89 12/07/99 01/11/99   X X X      
Litva 20/02/96 27/09/00 01/01/01     X X      
Lotyšsko 28/11/97 26/06/98 01/10/98   X          
Luxembursko 05/05/89                  
Macedónsko 30/05/01       X   X      
Maďarsko 29/01/90 02/09/96 01/01/97   X X        
Malta 26/11/91 21/01/93 01/05/93       X      
Moldavsko 03/11/99 26/03/03 01/07/03              
Nemecko 09/10/91 22/07/94 01/11/94     X X      
Nórsko 05/05/89 30/07/93 01/11/93   X   X      
Poľsko 16/11/89 07/09/90 01/05/93       X      
Portugalsko 16/11/89 30/05/02 01/09/02       X      
Rakúsko 05/05/89 07/08/98 01/12/98       X      
Rumunsko 18/03/97                  
Rusko                    
San Marino 05/05/89 31/01/90 01/05/93              
Slovensko 11/09/96 20/01/97 01/05/97   X   X      
Slovinsko 18/07/96 29/07/99 01/11/99   X   X      
Španielsko 05/05/89 19/02/98 01/06/98       X      
Švajčiarsko 05/05/89 09/10/91 01/05/93   X X X      
Švédsko 05/05/89                  
Taliansko 16/11/89 12/02/92 01/05/93       X      
Turecko 07/09/92 21/01/94 01/05/94              
Ukrajina 14/06/96                  
Veľká Británia 05/05/89 09/10/91 01/05/93       X X    


Štáty, ktoré nie sú členmi RE

Štát Podpis Ratifikácia Platnosť od Pozn. R D A T C O
Bielorusko                    
Vatikán 17/09/92 07/01/93 01/05/93       X      


Medzinárodné organizácie

Organizácia Podpis Ratifikácia Platnosť od Pozn. R D A T C O
Európske spoločenstvo                    


Celkový počet štátov, ktoré dohovor podpísali bez následnej ratifikácie: 9
Celkový počet zmluvných strán : 26


Vysvetlivky :
R. (Reservations): Výhrada (uplatnenie výhrady podľa čl. 32 ods. 1 Dohovoru vo vzťahu k reklame alkoholických nápojov)
D. (Declarations): Deklarácia (o predbežnom uplatňovaní Dohovoru ešte pred jeho podpisom alebo ratifikáciou podľa čl. 29, ods. 3)
A. (Authorities): Inštitúcia, orgán (čl. 19, ods. 2 Dohovoru - každý zmluvný štát určí inštitúciu (orgán) zodpovednú za poskytovanie informácií a výkon Dohovoru)
T. (Territorial Application): Územná aplikácia (čl. 31, ods.1 - každý zmluvný štát môže spresniť územie alebo územia, na ktoré sa bude uplatňovať tento Dohovor)
C. (Communication): Oznámenie o formálnej výhrade a jej stiahnutí
O. (Objection): Námietka, sťažnosť (vo vzťahu k výhrade)Pozmeňujúci protokol k Európskemu dohovoru o cezhraničnej televízii

Otvorený na podpis v Štrasburgu dňa 1. októbra 1998
Vstup do platnosti: 1. marca 2002
Stav k 16/07/2003:

  • podpis: 0
  • ratifikácia/prístup: 24

    • 23 členských štátov Rady Európy (Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko /O - námietka/, Chorvátsko, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, San Marino, Slovensko - platnosť od 1. marca 2002, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko /D - deklarácia/, Taliansko, Turecko, Veľká Británia
    • 1 nečlenský štát - Vatikán

ZDROJ : http://conventions.coe.int


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak