Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 13. 1. 2015

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 13. 1. 2015 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi EAST MEDIA, s.r.o. (programová služba Televízia Východ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 23. 5. 2014 v čase od 12:00 do 15:00 hod a zo dňa 24. 5. 2014 v čase od 19:00 do 22:00 hod;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním príspevku Predvolebné hry v programe Televízne noviny dňa 12. 11. 2014;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s tým, že dňa 22. 11. 2014 v čase od 22:00 do 23:00 hod a v čase od 23:00 do 00:00 hod mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi Lotos Plus, s.r.o. (programová služba Žilinská televízia FENIX) vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) ZVR (vysielanie v rámci volebnej kampane v súlade s osobitými predpismi), ku ktorému došlo dňa 2. 11. 2014 odvysielaním programu Komunálne voľby 2014;
  • uznala za neopodstatnené 6 sťažností resp. ich častí; vrátane sťažnosti na vysielanie programu Hemendex (vysielateľ D.EXPRES, k.s., programová služba EXPRES) dňa 28. 10. 2014, v ktorej sťažovateľ namietal voči opakovanému odvysielaniu hrubého vulgarizmu.


Všetky uznesenia prijaté dňa 13. 1. 2015 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak