Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 18. 11. 2014

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 18. 11. 2014 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • uložila sankciu – pokutu 4 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s tým, že dňa 24. 5. 2014 v čase od 13:00 do 14:00 hod odvysielal reklamné šoty v celkovom časovom rozsahu dlhšom ako povolených 12 minút;
  • uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo odvysielaním  programu Srdečný pozdrav ze zeměkoule, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov napriek tomu, že obsahoval expresívne a vulgárne vyjadrovanie a milostné scény, ktoré klasifikujú program ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo tým, že dňa 19. 9. 2014 v čase od 20:25 do 23:54 hod sedemkrát odvysielal upútavku na program Útek zo Sibíri a v čase 21:30 a 22:57 hod upútavku na program Výkupné, ktoré neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotné programy, a vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s tým, že dňa 19. 9. 2014 päťkrát prerušil program Bournovo ultimátum zaradením reklamy;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam z vysielania programu Veľké noviny zo dňa 19. 9. 2014, z vysielania zo dňa 19. 9. 2014 v čase od 19:55 do 23:59 hod a zo dňa 20. 9. 2014 v čase od 00:00 do 00:05 hod;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním príspevku Výchovné facky v polepšovniach v programoch Prvé Televízne noviny a Televízne noviny dňa 25. 9. 2014;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s tým, že dňa 25. 8. 2014 odvysielal v programe Televízne noviny príspevok s názvom Extrémni policajti, ktorý mohol obsahovať zobrazenie reálneho násilia s jeho následkami, bez predchádzajúceho slovného upozornenia;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m)  ZVR v súvislosti s tým, že v štatistike za júl, august a september 2014 mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti viesť štatistiku o odvysielanom programe televíznej programovej služby TV MARKÍZA,  TV DOMA a DAJTO obsahujúcu podiel programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel.Všetky uznesenia prijaté dňa 18. 11. 2014 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak