Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 7. 10. 2014

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 7. 10. 2014 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • uložila sankciu – 3 319 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 32 ods. 4 ZVR (slušnosť a čestnosť reklamy) v súvislosti s tým, že dňa 28. 3. 2014 o cca 21:48 hod odvysielal upútavku na program Chaos;
  • uložila sankciu – 3 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s tým, že dňa 28. 3. 2014 o cca 20:30 hod odvysielal program Tombstone – Mesto zločinu, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek obsahu násilných scén a vulgárnemu vyjadrovaniu, pre ktoré mal byť program klasifikovaný ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 11. 2. 2014 odvysielaním príspevku o vystúpení slovenských akrobatických lyžiarok na Olympijských hrách v Soči v rámci programu Šport, v ktorom neboli oddelené hodnotiace komentáre od informácií spravodajského charakteru;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi RTVS (programová služba Jednotka) za porušenie § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a názorová pluralita v rámci vysielanej programovej služby), ku ktorému došlo dňa 24. 4. 2014 odvysielaním príspevku Nanútený správca v programe Reportéri, v ktorom absentovali vyjadrenia dotknutej strany – správcovskej spoločnosti;
  • začala správne konanie voči  vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s vysielaním v dňoch 14., 16. a 17. 7. 2014, keď mohlo vo viacerých časových úsekoch dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;
  • začala správne konanie voči  vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s vysielaním programu Upírske denníky dňa 10. 7. 2014 o cca 11:35 hod.


 
Všetky uznesenia prijaté dňa 7. 10. 2014 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.



Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak