Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 10. 6. 2014

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 10. 6. 2014 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • uložila sankciu – 6 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) a § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), ku ktorým došlo v dňoch 3. a 4. 12. 2014, a to v súvislosti s vysielaním komunikátu označujúceho za sponzora programu Panelák spoločnosť Berlin – Chemie Menarini, komunikátu označujúceho za sponzora programu Hviezdna pechota spoločnosť Panta Rhei, s.r.o.; v súvislosti s prerušením programu Hviezdna pechota reklamou a v súvislosti s tým, že dňa 3. 12. 2014 v čase od 21:00 do 22:00 hod a dňa 4. 12. 2014 v čase od 00:00 do 01:00 hod odvysielal reklamné spoty v časovom rozsahu dlhšom ako povolených 12 minút;
 • uložila sankciu – 5 000 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 19 ods. 1 ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) a upozornenie na porušenie zákona za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním príspevkov v programe Televízne noviny: Tajné vykázanie z krajiny dňa 29. 10. 2013, Vyvedené dieťa do Talianska dňa 30. 10. 2013, Čo bude so sudkyňou dňa 31. 10. 2013 a Do cudziny proti svojej vôli dňa 3. 11. 2013;
 • uložila sankciu – 3 500 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Princezná Lissi dňa 24. 11. 2013 o 08:40 hod, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov, pričom obsahoval obscénne vyjadrovanie a obscénne gestá primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov;
 • uložila sankciu – 1 500 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov) v súvislosti s vysielaním programu Teleráno dňa 29. 11. 2013, v ktorom porušil povinnosť zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na konci programu;
 • uložila sankciu – 165 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam z vysielania zo dňa 10. 1. 2014 v čase od 02:00 do 03:30 hod;
 • uložila sankciu – 165 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka) za porušenie § 16 ods. 3 písm. e) ZVR, ku ktorému došlo tým, že dňa 5. 2. 2014 v čase o 18:43 hod odvysielal v rámci programu Večerníček seriál Hurvínkův rok s českým dabingom, čím porušil povinnosť odvysielať program určený maloletým do 12 rokov s dabingom v štátnom jazyku;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) a § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy) v súvislosti s vysielaním dňa 28. 3. 2014, keď v čase o 20:30 hod odvysielal program Tombstone – Mesto zločinu, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a o 21:48 hod odvysielal upútavku na program Chaos, v ktorej mohlo dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti, aby bola reklama slušná;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním príspevku Londýn, Veľká Británia: Najrýchlejšie K.O. na svete! v programe Šport dňa 19. 3. 2014 o 19:52 hod;  
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) a § 38 ods. 4 ZVR (zákaz priamej podpory predaja, nákupu a prenájmu tovarov a služieb sponzora) v súvislosti s vysielaním programu Búrlivé víno dňa 18. 3. 2014;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi PHONOTEX, spol. s r.o. (programová služba TV8) vo veci možného porušenia 32 ods. 4 písm. a) ZVR (slušnosť a čestnosť reklamy a telenákupu) v súvislosti s vysielaním komunikátu iQvíz dňa 23. 3. 2014;
 • začala správne konanie vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) ZVR v súvislosti s tým, že v štatistike za 1. štvrťrok 2014 vysielateľ MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. neuviedol podiel nových diel odvysielaných v rámci programovej služby TV MARKÍZA, TV DOMA a DAJTO a vysielateľ MAC TV, s.r.o. neuviedol podiel nových diel odvysielaných v rámci programovej služby JOJ, JOJ PLUS a WAU;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi INTERACTIV.ME, s. r. o. (programová služba RING TV) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 26. 12. 2013 v čase od 00:55 do 03:30 hod a zo dňa 28. 12. 2013 v čase od 00:55 hod do 03:30 hod.


Všetky uznesenia prijaté dňa 10. 6. 2014 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak