Tlačová správa: Najvyšší súd potvrdil prvú zo sankcií, ktorú Rada uložila za audiotextové súťaže (7. 5. 2014)

Najvyšší súd Slovenskej republiky potvrdil rozhodnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktorým uložila pokutu 16 000 eur spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, s.r.o. za odvysielanie komunikátov Sexy výhra dňa 11. a 20. januára 2013 a Akčná výhra dňa 30. marca a 1. mája 2013 na programovej službe DAJTO.

Vzhľadom na povahu komunikátov Rada posudzovala súťaže ako telenákup a sankciu vysielateľovi uložila za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) zákona o vysielaní a retransmisii - povinnosť zabezpečiť čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu, pretože obsahovali nejednoznačné, nepresné a nesprávne inštrukcie o spôsobe riešenia zadaných úloh. Pri dodržaní zadania príkladu, tak ako ho prezentovala moderátorka počas hry, nebolo možné dospieť k výsledku, ktorý označil vysielateľ za správny, a príklad bol fakticky neriešiteľný.

Rozhodnutie Najvyššieho súdu je konečné, MARKÍZA – SLOVAKIA, s.r.o. sa voči nemu nemôže odvolať.    

Rada vydala v súvislosti s vysielaním audiotextových súťaží zatiaľ päť rozhodnutí o uložení sankcie – štyroch pokút v celkovej výške 32 000 eur a jedného upozornenia na porušenie zákona; voči vysielateľom vedie niekoľko správnych konaní. Všetky pokuty boli uložené vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, s.r.o., spoločnosť sa na Najvyšší súd odvolala voči viacerým rozhodnutiam.     Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová, PhD.
hovorkyňa
Rada pre vysielanie a retransmisiu
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rvr.sk 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak