Tlačová správa: Česká a slovenská regulačná rada varujú divákov pred podvodnými televíznymi súťažami (5. 5. 2014)

Slovenská Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) a česká Rada pro rozhlasové a televizní vysílaní (RRTV) zaevidovali už desiatky sťažností divákov na vysielanie audiotextových súťaží a ezoterických programov. „Účel týchto programov – čo najviac zarobiť na divákoch – je zjavný. Preto sme sa rozhodli spoločne upozorniť na praktiky týchto programov a riziká zapájania sa do nich,“ povedal predseda RVR Miloš Mistrík.  
 
Legislatíva v oboch krajinách je rozdielna, preto regulačné orgány postupujú odlišne pri evidovaní jednotlivých podnetov. Slovenská RVR prešetrovala ako sťažnosti už 33 podnetov na audiotextové súťaže, česká RRTV takto zaevidovala 119 podnetov. Slovenský regulátor začal v tejto súvislosti voči vysielateľom zatiaľ 14 správnych konaní, uložil jedno upozornenie na porušenie zákona a niekoľko pokút vo výške 32 000 eur. „Vo všetkých prípadoch sme konštatovali porušenie § 32 ods. 4 písm. a) zákona o vysielaní a retransmisii, ktorý hovorí, že vysielateľ je povinný zabezpečiť slušnosť a čestnosť reklamy a telenákupu. Vychádzame pri tom z rozhodnutia Súdneho dvora EÚ, z ktorého vyplýva, že tento typ televíznych súťaží možno posudzovať ako telenákup,“ vysvetlil predseda RVR. Podpredseda českej RRTV Milan Bouška doplnil: „Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, žiaľ, ustanovenie o slušnosti a čestnosti telenákupu neobsahuje, preto česká Rada voči vysielateľom audiotextových súťaží nezačala žiadne správne konanie. Podali sme však štyri trestné oznámenia s podozrením na spáchanie trestného činu podvodu." RRTV prešetrila aj 25 podnetov týkajúcich sa ezoterických relácií; RVR na Slovensku zaevidovala zatiaľ len jeden takýto podnet.

Oba regulačné orgány sa zároveň usilujú aj o komunikáciu s inými inštitúciami, do kompetencie ktorých by podnety na audiotextové súťaže a ezoterické programy mohli spadať. Obchodné inšpekcie postupujú podnety s odôvodnením, že sa týkajú vysielania, práve RVR a RRTV; podľa dostupných informácií vysielateľov nesankcionovali ani za problémy s dovolaním sa do štúdia či účtovanie neúmerných súm za uskutočnené hovory. Vysielateľov zatiaľ netrestali ani policajné zložky a príslušné odbory ministerstiev financií dozerajúce na hry a lotérie.      

„Divákov preto dôrazne upozorňujeme, že vzhľadom na slabé legislatívne možnosti by sa mali zapájaniu do týchto podvodných programov vyhnúť. Pravdepodobnosť výhry je vzhľadom na zavádzajúce zadania hier, nejednoznačné inštrukcie ich riešenia či chýbajúce zverejnenie výsledkov jednotlivých úloh naozaj nízka,“
povedal Milan Bouška z RRTV.

Pri opakovaných pokusoch o uhádnutie správneho výsledku diváci môžu prísť o vysoké sumy, čo zistia až po doručení telefónneho účtu. „Všimli sme si dokonca aj prípady, keď do štúdia pri mimoriadne jednoduchých úlohách prepájali len niekoľkých volajúcich, ktorí menili hlasy, a odpovedali zámerne nesprávne, aby nalákali na volanie skutočných divákov. Takéto konanie je ťažko dokázať a pokutovať. V monitorovaní programov však samozrejme budeme pokračovať a vždy, keď to zákon umožní, vysielateľov za podvody trestať,“ doplnil Miloš Mistrík z RVR.   Kontakt pre médiá:

Mgr. Lucia Jelčová, PhD.
hovorkyňa
Rady pre vysielanie a retransmisiu
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rvr.sk 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak