Tlačová správa: Do výberového konania o voľné frekvencie sa prihlásilo štrnásť záujemcov (30. 4. 2014)

 

O pätnásť voľných rozhlasových frekvencií na terestriálne vysielanie prejavilo v jarnom výberovom konaní záujem štrnásť žiadateľov: C.S.M. group s. r. o., Best FM Media spol. s r.o., D.EXPRES, k.s., RADIO ROCK, s. r. o., RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., INTERSONIC spol. s r.o., Company art, o.z., TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Rádio LUMEN, spol. s r.o., Dávid Kondicz – KONFER networks, Rádio WOW s.r.o., Pavol Pipiška, T.W.Rádio s.r.o. a Rádio Šport s.r.o. Dvaja z uchádzačov napriek prihláseniu sa do výberového konania frekvencie nezískajú: Rádio LUMEN, spol. s r.o. svoju žiadosť o udelenie frekvencie zobralo späť; občianske združenie Company art Rada z výberového konania vylúčila, pretože právnickej osobe možno licenciu na vysielanie udeliť len ak má právnu formu obchodnej spoločnosti.
 
Najviac záujemcov sa uchádza o frekvenciu 88,2 MHz Nitra, pôvodne pridelenej spoločnosti LOUD, s.r.o., ktorá však nezačala v zákonnej lehote vysielať, preto jej licencia na vysielanie rádia PLUS FM zanikla. Frekvenciu by chcelo využívať deväť vysielateľov: C.S.M. group s. r. o., Dávid Kondicz – KONFER networks, Pavol Pipiška, Rádio WOW s.r.o., RADIO ROCK, s. r. o., T.W.Rádio s.r.o., INTERSONIC spol. s r.o., RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. a Best FM Media spol. s r.o. Po päť uchádzačov sa prihlásilo o frekvencie 107,5 MHz Čadca a 95,3 Mhz Rožňava, štyri z pätnástich frekvencií zaujali len jediného uchádzača. Každú z frekvencií môže Rada prideliť len jednému záujemcovi o vysielanie. Najviac frekvencií – deväť žiada prideliť spoločnosť C.S.M. group s. r. o., záujem o sedem frekvencií má vysielateľ RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., o šesť frekvencií sa uchádzajú vysielatelia RADIO ROCK, s. r. o. a Best FM Media spol. s r.o.

Pri rozhodovaní o udelení či zmene licencie Rada posudzuje predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov, priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa a priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania. Rada si tiež všíma vyváženosť programovej skladby vzhľadom na existujúcu ponuku programových služieb v lokalite, ktorú bude nové vysielanie pokrývať ako aj prínos žiadateľa vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme. Prihliada aj na skutočnosť, aby žiadateľ nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu a tiež na zabezpečenie primeranej majetkovej účasti slovenských osôb, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou účasťou.
 
Rozhodnutiu o pridelení jednotlivých frekvencií predchádza verejné vypočutie žiadateľov. Bude sa konať v pondelok, 12. mája 2014 od 10:00 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu (Dobrovičova 8, Bratislava).

Zoznam všetkých frekvencií a žiadateľov jarného výberového konania:


Lokalita
Frekvencia
[MHz]

Žiadateľ
Verejné vypočutie
BRATISLAVA
90,1
C.S.M. group s. r. o.
10:00 hod.
Company art, o.z.
 -
KOŠICE
93,1
Rádio Šport s.r.o.
12:45 hod.
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
95,9
RADIO ROCK, s. r. o.
11:45 hod.
Best FM Media spol. s r.o.
10:30 hod.
RUŽOMBEROK
98,0
C.S.M. group s. r. o.
10:00 hod.
ZVOLEN
88,1
Best FM Media spol. s r.o.
10:30 hod.
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.
11:30 hod.
ŽIAR NAD HRONOM
91,0
Best FM Media spol. s r.o.
10:30 hod.
Rádio LUMEN, spol. s r.o.
 -
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.
11:30 hod.
ŽIAR NAD HRONOM
95,8
RADIO ROCK, s. r. o.
11:45 hod.
Rádio LUMEN, spol. s r.o.
 -
MARTIN
106,3
C.S.M. group s. r. o.
10:00 hod.
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
106,4
C.S.M. group s. r. o.
10:00 hod.
ŽILINA
106,5
C.S.M. group s. r. o.
10:00 hod.
BANSKÁ BYSTRICA
99,4
C.S.M. group s. r. o.
10:00 hod.
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.
11:30 hod.
ČADCA
107,5
D.EXPRES, k.s.
10:15 hod.
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.
11:00 hod.
RADIO ROCK, s. r. o.
11:45 hod.
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.
11:30 hod.
Best FM Media spol. s r.o.
10:30 hod.
NITRA
88,2
C.S.M. group s. r. o.
10:00 hod.
Dávid Kondicz – KONFER networks
12:15 hod.
Pavol Pipiška
12:00 hod.
RADIO ROCK, s. r. o.
11:45 hod.
T.W.Rádio s.r.o.
11:15 hod.
INTERSONIC spol. s r.o.
10:45 hod.
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.
11:30 hod.
Best FM Media spol. s r.o.
10:30 hod.
Rádio WOW s.r.o.
12:30 hod.
PREŠOV
92,0
C.S.M. group s. r. o.
10:00 hod.
RADIO ROCK, s. r. o.
11:45 hod.
T.W.Rádio s.r.o.
11:15 hod.
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.
11:30 hod.
ROŽŇAVA
95,3
C.S.M. group s. r. o.
10:00 hod.
RADIO ROCK, s. r. o.
11:45 hod.
T.W.Rádio s.r.o.
11:15 hod.
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.
11:30 hod.
Best FM Media spol. s r.o.
10:30 hod


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak