Tlačová správa: Vyhláška o technických požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby je zavedená do praxe (12. 4. 2014)

 

Vyhláška Ministerstva kultúry SR o technických požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby je účinná od začiatku tohto roku. Rada pre vysielanie a retransmisiu preto začiatkom apríla pozvala na pracovné stretnutie zástupcov najväčších vysielateľov, aby ju oboznámili s aktuálnym stavom zavedenia nových pravidiel o hlasitosti vysielaných programov do praxe.
 
Zástupcovia Rozhlasu a televízie Slovenska a spoločností MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.,  MAC TV, s.r.o. a C.E.N., s.r.o. Radu informovali, že zmenu zákona uvítali a po prekonaní počiatočných problémov spojených so zavádzaním novej metodiky dnes už všetci vysielajú v súlade s ňou. Vysielanie programových služieb Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, DOMA, DAJTO, JOJ, JOJ PLUS, WAU a SENZI by tak už podľa ich vysielateľov malo plne zodpovedať novej norme o hlasitosti programov.
 
Cieľom vyhlášky bolo zosúladiť pravidlá vysielania u nás s normou Európskej vysielacej únie, na ktorú postupne prechádzajú jednotlivé európske krajiny. Odstrániť by sa ňou mali nielen rozdielne úrovne hlasitosti medzi vysielaným programom a reklamou, ale aj rozdiely medzi jednotlivými televíznymi stanicami. Zavedenie novej vyhlášky do praxe nemá zabezpečiť úplne jednotnú zvukovú intenzitu všetkých vysielaných programov, ale odstrániť najväčšie rušivé extrémy, a to pri zachovaní dynamiky zvuku a celkovej zvukovej kvality diel. „Technickí odborníci v  oblasti zvuku sa zhodli, že uplatňovaním nových pravidiel sa táto kvalita už teraz zvýšila, napr. zvuková zložka pôvodných seriálov znie oveľa prirodzenejšie ako doteraz. Pozitívne zmeny zrejme postrehli aj diváci, nakoľko Rada eviduje pokles podnetov týkajúcich sa hlasitosti programu,“ povedal po stretnutí s vysielateľmi riaditeľ Kancelárie Rady Ľuboš Kukliš.     

Z technického hľadiska bolo zavedenie nových technických požiadaviek podľa vysielateľov náročné, ale v tejto chvíli je zvládnuté a všetky zásadné problémy sú vyriešené. Napriek tomu treba chápať úpravy v zvukovej intenzite vysielania ako postupný proces, ktorý bude naďalej pokračovať. Televízie budú musieť v blízkej budúcnosti zvládnuť napr. problémy súvisiace s vysielaním v HD kvalite či viackanálovým zvukom, do úvahy pripadá aj zvýšenie povolenej odchýlky pri meraní zvuku starých archívnych záznamov.    

Znenie vyhlášky je dostupné na webovej stránke Rady. Vyhláška platí len pre televíznych vysielateľov s celoplošným, multiregionálnym a regionálnym pokrytím. Aj rozhlasoví a lokálni televízni vysielatelia však musia zabezpečiť, aby pri ich vysielaní nedochádzalo k neodôvodneným rozdielom v zvukovej zložke ich programov.Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová, PhD.
hovorkyňa
Rada pre vysielanie a retransmisiu
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rvr.sk

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak