Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 25. 3. 2014

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 25. 3. 2014 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • uložila sankciu – 8 000 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorému došlo odvysielaním komunikátov Akčná výhra dňa 1. 10. 2013 a 6. 10. 2013;
 • uložila sankciu – 6 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s tým, že dňa 30. 9. 2013 po programe Páli Vám to? odvysielal komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Slovak Telekom, a.s. bez toho, aby bol na začiatku rozoznateľný a zreteľne oddelený od iných častí programovej služby;
 • uložila sankciu – 3 319 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA, DAJTO) za porušenie § 32 ods. 4 ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorému došlo dňa 22., 24. a 26. 10. 2013 odvysielaním upútaviek na programy Teória veľkého tresku a Dva a pol chlapa;
 • uložila sankciu – 3 000 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa 4. 10. 2013 v čase o cca 14:30 hod odvysielaním programu 112, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval vulgárne vyjadrovanie;
 • uložila sankciu – 3 000 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa 27. 8. 2013 v čase o cca 01:08 hod odvysielaním programu Grizzly Park, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, napriek tomu, že obsahoval scénu, ktorá naplnila hodnotiace kritérium JSO: zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti;
 • uložila sankciu – 2 500 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s tým, že dňa 4. 8. 2013 v čase o cca 17:01 hod odvysielal program Slnko, seno, slanina, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval vulgárne a obscénne vyjadrovanie;
 • uložila sankciu – 2 000 eur vysielateľovi RTVS (programová služba Jednotka) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s tým, že dňa 17. 9. 2013 o cca 21:30 hod odvysielal program Sanitka 2, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval vulgárne vyjadrovanie;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 2. 10. 2013 odvysielaním v príspevku Cirkev pošle ľudí na ulicu v programe Televízne noviny;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona  vysielateľovi TV Poprad, s.r.o. (programová služba TV POPRAD) za porušenie § 16 ods. 3 písm. g) ZVR (povinnosť trvalo označiť na obrazovke programovú službu logom), ku ktorému došlo dňa 3. 10. 2013 počas vysielania programu my... v Európe;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi TV LUX, s.r.o. (programová služba TV LUX) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 14. 1. 2014 odvysielaním programu Štúdio špeciál;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) v súvislosti s vysielaním upútavky na program Súdna sieň dňa 5. 1. 2014, § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), ku ktorému došlo dňa 23. 12. 2013 odvysielaním komunikátov označujúcich za sponzora programov Šport a Panelák  spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. a Berlin – Chemie Menarini a dňa 5. 1. 2014 v súvislosti s vysielaním komunikátu označujúceho za sponzora programu Šport spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s tým, že dňa 5. 1. 2014 dvakrát prerušil zaradením reklamy druhý 30-minútový úsek programu Muž so železnou maskou a vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), ku ktorému došlo dňa 23. 12. 2013 v čase od 20:00 do 21:00 hod, od 21:00 do 22:00 hod a od 22:00 do 23:00 hod odvysielaním reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov) v súvislosti s tým, že dňa 17. 1. 2014 odvysielal program Teleráno, v ktorom došlo k umiestňovaniu produktov bez zreteľnej informácii o ich umiestňovaní na konci programu a § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (jednoznačná a zrozumiteľná výzva na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku vo vysielanej reklame na lieky), ku ktorému došlo v dňoch 16. až 19. 1. 2014 odvysielaním reklamných šotov na lieky IBALGIN FAST, Pinosol, Panadol Extra a Coldrex Max Grip;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby DAJTO zo dňa 10. 1. 2014 v čase od 02:00 do 03:30 hod.Všetky uznesenia prijaté dňa 25. 3. 2014 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak