Tlačová správa: V jarnom výberovom konaní je zaradených 15 voľných frekvencií (17. 3. 2014)

 

Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlásila 14. marca 2014 prvé tohtoročné výberové konania na pridelenie rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie. Výberové konanie vyhlásila v zmysle zákona na úradnej tabuli vo svojom sídle, na webovej stránke a v dvoch celoštátnych denníkoch. Jeho súčasťou bude ako obvykle aj verejné vypočutie žiadateľov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, ktorí chcú svoje pokrytie rozšíriť. Verejné vypočutie záujemcov o frekvencie je naplánované na 12. máj 2014.
 
Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 15. apríla 2014, a  to osobne alebo písomne na adrese sídla Rady pre vysielanie a retransmisiu (Dobrovičova 8, 811 09  Bratislava).

V jarnom výberovom konaní je zaradených spolu 15 voľných rozhlasových frekvencií.
Päť z nich je uvoľnených po vysielateľovi LOUD, s.r.o., ktorého licencia na vysielanie rádia PLUS FM zanikla v máji 2013 zo zákona. Tri frekvencie – 106,3 MHz Martin, 106,4 MHz Nové Mesto nad Váhom a 106,5 MHz Žilina musia byť pridelené spoločne. Konania bude Rada viesť osobitne na každú jednu frekvenciu.

Zoznam všetkých frekvencií jarného výberového konania:
 Lokalita  Frekvencia
 [MHz]
 Výkon
  [W]
 Poznámky
 BRATISLAVA  90.1  30  
 KOŠICE  93.1  150  
 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  95.9  500  
 RUŽOMBEROK  98.0  500  
 ZVOLEN  88.1  200  
 ŽIAR NAD HRONOM  91.0  160  
 ŽIAR NAD HRONOM  95.8  100  
 MARTIN  106.3  200 Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou Nové Mesto nad Váhom 106.4 MHz a Žilina 106.5 MHz.
 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM   106.4  500 Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou Martin 106.3 MHz a Žilina 106.5 MHz.
 ŽILINA  106.5  500 Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou Martin 106.3 MHz a Nové Mesto nad Váhom 106.4 MHz.
 Frekvencie po rádiu PLUS FM (LOUD, s.r.o.)
 BANSKÁ BYSTRICA  99.4  200  
 ČADCA  107.5  400  
 NITRA  88.2  200  
 PREŠOV  92.0  200  
 ROŽŇAVA  95.3  500   

 

 Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová, PhD.
hovorkyňa
Rada pre vysielanie a retransmisiu
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rvr.sk

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak