Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 11. 3. 2014

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 11. 3. 2014 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • uložila sankciu – 5 000 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Dva a pol chlapa dňa 8. 8. 2013 o cca 18:31 hod., ktorý napriek obscénnemu vyjadrovaniu označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
  • uložila sankciu – 5 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), ku ktorému došlo dňa 16. 9. 2013 pred a po programe Panelák odvysielaním komunikátov označujúcich za sponzorov programu spoločnosti Unilever Slovensko, spol. s r.o. a Kláštorná s.r.o. a pred programom VyVolení – Dom snov odvysielaním komunikátu označujúcom za sponzora programu spoločnosť Citroën Slovakia a za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s tým, že 16. 9. 2013 v čase 20:00 až 21:00 hod. a 21:00 až 22:00 hod. odvysielal reklamné šoty v celkovom časovom úseku dlhšom ako povolených 12 minút,
  • uložila sankciu – 700 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s odvysielaním príspevku Bezpečne do školy v programe Televízne noviny dňa 28. 8. 2013 o cca 19:00 hod., ktorý obsahoval autentické obrazové informácie zachytávajúce zrazenie detí osobnými motorovými vozidlami bez zaradenia slovného upozornenia o nevhodnosti týchto záberov pre maloletých divákov;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO) ku ktorému došlo dňa 30. 12. 2013 o cca 11:53 hod. odvysielaním programu Ako sa vydať za milionára označenom ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), ku ktorému došlo dňa 16. 12. 2013 pred a po programe Dedičstvo odvysielaním komunikátu označujúceho za sponzora programu spoločnosť Panta Rhei, s.r.o., dňa 22. 12. 2013 pred a po programe Pád Bieleho domu odvysielaním komunikátu označujúceho za sponzora programu spoločnosť Alza.sk s. r. o. a pred programom Smrtonosná pasca 2 odvysielaním komunikátu označujúceho za sponzora programu spoločnosť Panta Rhei, s.r.o.; za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s tým, že piaty 30-minútový úsek programu Pád Bieleho domu dňa 22. 12. 2013 dvakrát prerušil zaradením reklamy a za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s tým, že dňa 16. 12. 2013 v čase 21:00 až 22:00 hod. a 22:00 až 23:00 hod a dňa 22. 12. 2013 v čase 20:00 až 21:00 hod. a 22:00 až 23:00 hod. mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako povolených 12 minút;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi INTERACTIV.ME, s. r. o. (programová služba RING TV) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) v súvislosti s vysielaním komunikátov Sexy výhra dňa 25., 26. a 28. 12. 2013 a možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s tým, že dňa 25. 12. 2013 odvysielal komunikát Sexy výhra bez jeho trvalého označenia grafickým symbolom podľa JSO;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba FOOOR) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) v súvislosti s vysielaním komunikátu Fooormania dňa 11. 12. 2013;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania komunikátu Akčná výhra odvysielaného dňa 22. 12. 2013;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o., Nitra (programová služba RADIO ONE ROCK) vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. b) ZVR z dôvodu možného nevyužívania povolených parametrov frekvencie 90,8 MHz Žilina a vo veci možného porušenia § 51 ods. 1 ZVR v súvislosti s tým, že neoznámil Rade zmenu údajov uvedených v žiadosti o licenciu v lehote 15 dní odo dňa vzniku týchto zmien.


Všetky uznesenia prijaté dňa 11. 3. 2014 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak