Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 25. 2. 2014

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 25. 2. 2014 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi FRONTINUS s.r.o. (programová služba Rádio Frontinus) za porušenie § 32 ods. 9 ZVR (zákaz vysielania politickej reklamy), ku ktorému došlo dňa 25. 10. 2013 odvysielaním komunikátu o kandidátovi pre voľby do Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja Františkovi Kučákovi;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s vysielaním programu Extrémne prípady dňa 2. 12. 2013 v čase cca 9:10 hod, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Bajan rozhoduje o projekte brata v programe Televízne noviny dňa 22. 10. 2013;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s tým, že dňa 3. 12. 2013 odvysielal pred pokračovaním a po skončení  programu Panelák komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Berlin – Chemie Menarini a pred a po programe Hviezdna pechota komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Panta Rhei, s.r.o.; za možné porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou), ku ktorému došlo dňa 3. 12. 2013 počas programu Hviezdna pechota, ktorého piaty 30-minútový časový úsek dvakrát prerušil zaradením reklamy; za možné porušenie § 36 ods. 2  ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), ku ktorému došlo dňa 3. 12. 2013 v čase od 21:00 do 22:00 hod a od 00:00 do 01:00 hod odvysielaním reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka) v súvislosti s tým, že dňa 26. 12. 2013 odvysielal program Spravodlivá odplata s českým dabingom.


Všetky uznesenia prijaté dňa 25. 2. 2014 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak