Tlačová správa: Príjmy Rady stanovené v rozpočte sú nereálne, Rada však nebude bezdôvodne zvyšovať pokuty (18. 2. 2014)

 

Dňa 18. februára 2014 sa na pôde Rady pre vysielanie a retransmisiu stretla prezidentka Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc (ANRTS) Eva Babitzová, predseda Správnej Rady Slovenského výboru Medzinárodného novinárskeho inštitútu (IPI Slovensko) Pavol Múdry a predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) Miloš Mistrík. Témou stretnutia bol rozpočet RVR pre rok 2014, ktorý schválila Národná rada SR v decembri 2013.
 
Predseda RVR Miloš Mistrík oboznámil zástupcov pozvaných organizácií s výškou rozpočtu, ktorý v roku 2014 znižuje pre RVR výdavky na sumu 1.134.638 eur. Naopak, príjmy RVR, napĺňané v prevažnej miere z finančných sankcií uložených vysielateľom, stanovuje až vo výške 340.000 eur. Táto suma predstavuje dvojnásobný nárast v porovnaní s predošlými rokmi. Predseda RVR prezentoval stanovisko k schválenému rozpočtu: „Príjmovú časť rozpočtu Rady, navrhnutú v čase najväčších obáv o ďalší vývin verejných financií, považujeme za nesplniteľnú, čo sme konštatovali už pri prerokovaní nášho rozpočtu vo Výbore NR SR pre kultúru a médiá. Budeme sa usilovať túto otázku znova prerokovať s ministerstvom financií.“
 
Predseda RVR zástupcom ANRTS a IPI Slovensko vysvetlil spôsob ukladania a výberu sankcií a doterajšiu prax pri sankcionovaní vysielateľov: Rada nemôže svojvoľne zvýšiť pokuty za jednotlivé porušenia zákona. Ak tak v niektorých prípadoch konala, bolo to vždy zdôvodnené tým, že daný vysielateľ hrubo porušil ustanovenia zákona. Výška uložených sankcií sa odvíja od závažnosti porušenia zákona a od výšky dovtedy uloženej pokuty pre konkrétneho vysielateľa za rovnaké porušenie.“

Ak RVR nenaplní rozpočtom určenú príjmovú časť, chýbajúcu sumu bude musieť do štátneho rozpočtu odviesť z vlastnej výdavkovej časti. Zámerom RVR však nie je kompenzovať možné finančné straty neprimeraným sankcionovaním vysielateľov. „Rada nemá nástroj, aby vzniknutý stav, súvisiaci s plánovanými príjmami Rady, riešila bezdôvodným zvyšovaním pokút či zmenou doterajšej praxe v ukladaní sankcií a monitorovania vysielania,“ povedal predseda RVR Miloš Mistrík. Toto uistenie bude RVR tlmočiť oficiálnym listom aj medzinárodnej organizácii IPI, ktorá vyjadrila obavu, že schválený rozpočet RVR by mohol ohroziť slobodu slova na Slovensku.

Zástupcovia ANRTS a IPI Slovensko prezentované informácie zobrali na vedomie
a vyjadrili podporu RVR v jej úsilí dosiahnuť zníženie plánovaných príjmov.
Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová, PhD.
hovorkyňa
Rada pre vysielanie a retransmisiu
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rvr.sk

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak