Tlačová správa: Štát nebude platiť vyše jeden a pol miliónové odškodné za Klassic Rádio Bratislava (10. 2. 2014)

 

Krajský súd v Bratislave zamietol v celom rozsahu rozsudok prvostupňového súdu, podľa ktorého mala Rada pre vysielanie a retransmisiu zaplatiť spoločnosti SH CLASSIC, spol. s r.o. sumu 1 653 931,90 eur (plus úrok z omeškania 17,6 % ročne počnúc júlom 1997) ako náhradu škody vo forme ušlého zisku.
 
Licenciu na vysielanie Klassic Rádia Bratislava udelil spoločnosti v roku 1992 vtedajší minister kultúry SR Ladislav Snopko. Rádio malo začať vysielať 1. februára 1993 na frekvencii 104,8 MHz, a to v kooperácii s materskou spoločnosťou Klassic Radio GmbH & Co. KG z Hamburgu. Podľa nasledujúceho rozhodnutia vtedajšej Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie z januára 1993 táto licencia zanikla zo zákona ešte pred uplynutím lehoty na začatie vysielania. Existenciu predmetnej licencie ale v roku 1995 napokon súd potvrdil a konštatoval, že licencia zo zákona nezanikla.
 
Súdny spor prebiehal ďalej v súvislosti s vyvodením zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu. Spoločnosti SK CLASSIK, spol. s. r.o. mala vzniknúť stratou zisku v období rokov 1993 až 1995, keď bola udelená licencia platná. V roku 2010 Okresný súd Bratislava I. držiteľovi licencie tento nárok dokonca priznal. Rada pre vysielanie a retransmisiu sa voči tomuto rozsudku odvolala a krajský súd teraz, po troch rokoch skonštatoval, že škodu, ktorá vysielateľovi vznikla, nezapríčinilo rozhodnutie licenčného orgánu, ale predovšetkým technická a organizačná nepripravenosť spoločnosti spustiť vysielanie, a preto nemá nárok na náhradu škody. Voči tomuto rozsudku nie je možné podať odvolanie.  

Ako sa vyjadril predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu Miloš Mistrík, „trvalo vyše dvadsať rokov, kým sme dokázali doriešiť situáciu z rokov 1992 a 1993, a sme radi, že štát prostredníctvom Rady pre vysielanie a retransmisiu nemusí zaplatiť neoprávnene požadovanú vysokú sumu vyše jeden a pol  milióna eur vysielateľovi, ktorý nikdy nevysielal.“

Rada pre vysielanie a retransmisiu argumentovala o i. aj tým, že údajný ušlý zisk bol stanovený iba na základe podnikateľského zámeru, ktorý nerešpektoval podmienky udelenej licencie. Rádio Klassik Bratislava sa chystalo podľa neho napr. v rozpore s licenčnými podmienkami vysielať prevažne v nemeckom jazyku do Rakúska, a to v inom ako stanovenom technickom štandarde. Sporný bol aj samotný výpočet hospodárskej straty, k čomu RVR predložila výkazy ziskov a strát najvýznamnejších vysielateľov v danom období, ktorí v prvých rokoch svojho vysielania vykazovali stratu, a to napriek tomu, že vysielali žánrovo a obsahovo pestrejší program z viacerých vysielačov, na rozdiel od Rádia Klassik Bratislava zameraného na vážnu, muzikálovú a operetnú hudbu šírenú prostredníctvom jedinej frekvencie.
Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová, PhD.
hovorkyňa
Rada pre vysielanie a retransmisiu
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rvr.sk

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak