Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 14. 1. 2014

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 14. 1. 2014 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • uložila sankciu – pokutu vo výške 700 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 38 ods. 2 ZVR (označovanie sponzorovaného programu) v súvislosti s vysielaním programu VyVolení – Dom Snov dňa 22. 8. 2013, ktorý nebol na jeho začiatku zreteľne označený názvom, logom alebo odkazom na výrobok alebo službu sponzora;
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 450 eur vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba FOOOR) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Fooormania zo dňa 27. 8. 2013;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MEDIAL TV, s. r. o. (programová služba Púchovská televízia) za porušenie § 34 ods. 4 ZVR (zákaz účinkovania hlásateľov, moderátorov a redaktorov spravodajských a spravodajsko-publicistických programov v reklame a telenákupe v obraze ani vo zvuku) v súvislosti s odvysielaním siedmich reklamných šotov propagujúcich predajňu Farby LJ, kníhkupectvo M-kniha, zmenáreň hotela Alexandra, pohrebnú službu Archa, produkt Matcha čaj a centrum zdravia a prevencie Weyergans dňa 14. 6. 2013;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava (RVTV) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), ku ktorému došlo v dňoch 2. 7. (v siedmich vysielacích časoch) a 3. 7. 2013 (v deviatich vysielacích časoch) odvysielaním oznamu o akciovej ponuke fotolabu KK company, s.r.o. v Rožňave a pozvánky na Gombaszögské slávnosti;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 8. 10. 2013 odvysielaním príspevku Dlhá cesta pošty v programe Veľké Noviny;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 16. 10. 2013 odvysielaním príspevku Ohováranie Magála skončilo pred súdom v programe Krimi;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO) a § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním program Mechanik zabijak dňa 27. 10. 2013 o cca 20:30 hod, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov a ktorý štyrikrát prerušil zaradením reklamy;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) a § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s vysielaním programu Narnia: Dobrodružstvá lode Ranný pútnik dňa 19. 10. 2013, ktorý päťkrát prerušil zaradením reklamy a v časoch od 21:00 do 22:00 hod a od 22:00 do 23:00 hod mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút.

Všetky uznesenia prijaté dňa 14. 1. 2014 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak