Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 17. 12. 2013

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 17. 12. 2013 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • uložila sankciu – pokutu vo výške 10 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých), ku ktorému došlo dňa 5. 8. 2013 o 22:56 hod v premiére a dňa 10. 8. 2013 o 11:14 hod v repríze odvysielaním programu Slnko, seno, slanina, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, a § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), ku ktorému došlo dňa 5. 8. 2013 v čase od 23:00 do 00:00 hod odvysielaním reklamných šotov v celkovom časovom rozsahu dlhšom ako povolených 12 minút;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 2 500 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých), ku ktorému došlo dňa 16. 7. 2013 o 20:31 hod odvysielaním programu Slnko, seno, slanina, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 700 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s tým, že dňa 9. 7. 2013 odvysielal v programe Noviny príspevok informujúci o obsahu programu Šport, ktorý obsahoval obrazové informácie zachytávajúce surovú čelnú zrážku dvoch koní, pred ktorý nezaradil slovné upozornenie „Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov“;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 700 eur vysielateľovi BENET, s.r.o. (programová služba Televízia Nováky) za porušenie § 16 ods. 3 písm. d) ZVR (vysielanie v súlade s udelenou licenciou) v súvislosti s tým, že v dňoch 5., 14., 22. 7. a 5. 8. 2013 nevysielal 24 hodín denne a sankciu – upozornenie na porušenie zákona za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy celodenného vysielania z dní 5., 14., 22. 7. a 5. 8. 2013;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 450 eur vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba FOOOR) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Fooormania zo dňa 24. 8. 2013;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rádio VIVA, a.s. (programová služba Rádio VIVA) za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR, ku ktorému došlo tým, že dňa 1. 8. 2013 nevyužíval frekvenciu 90,7 MHz Námestovo na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona prevádzkovateľovi retransmisie Stavebné bytové družstvo I, Košice za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, ku ktorému došlo dňa 28. 5. 2013 poskytovaním retransmisie programovej služby RTL bez súhlasu jej pôvodného vysielateľa;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Cirkev pošle ľudí na ulicu v programe Televízne noviny dňa 2. 10. 2013;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA, DAJTO) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (slušnosť a čestnosť reklamy) v súvislosti s vysielaním komunikátu propagujúceho vlastné programy Teória veľkého tresku a Dva a pol chlapa dňa 24. a 26.10.2013 (TV MARKÍZA) a dňa 22. 10. 2013 o cca 19:36 hod (DAJTO);
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) a § 19 ods. 1  písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s vysielaním príspevku VÝKON AKO V RÉŽII BRITSKÉHO SS  v programe Veľké noviny dňa 21. 10. 2013 a vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s tým, že na stránke www.noviny.sk v katalógu programov v sekcii Krimi poskytoval program Úradníci chceli zobrať dieťa od rodiča, skončilo na psychiatrii;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (slušnosť a čestnosť reklamy) v súvislosti s vysielaním upútavku na program Súdna sieň dňa 1. 11. 2013.


Všetky uznesenia prijaté dňa 17. 12. 2013 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak