Tlačová správa: Reakcia Rady k pokute uloženej za český dabing vo vysielaní (4. 12. 2013)

 

Rada pre vysielanie a retransmisiu na svojom zasadnutí dňa 3. 12. 2013 uložila vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) sankciu – pokutu 200 eur za porušenie § 16 ods. 3 písm. e) zákona o vysielaní a retransmisii (používanie štátneho jazyka) za to, že dňa 27. 4. 2013 odvysielal program Ty schudni a ty priber! (II. séria; 2. časť) s českým dabingom. Dôvodom udelenia sankcie je aplikácia jazykového zákona, podľa ktorého audiovizuálne diela s českým dabingom je možné vysielať iba v prípade, ak bol ich dabing vyrobený do 31. decembra 2007 a dielo bolo odvysielané na území Slovenska do 31. decembra 2007. Po tomto termíne už majú vysielatelia povinnosť dabovať cudzojazyčné diela do slovenčiny. Zavedenie povinnosti navrhlo Ministerstvo kultúry pri novele jazykového zákona v roku 2009. Podľa dôvodovej správy k novele zákona malo ustanovenie zosúladiť povinnosti vyplývajúce z audiovizuálneho zákona a povinnosti vysielateľov. Ako sa vyjadril predseda Rady Miloš Mistrík, „podpora slovenského dabingu má zmysel nielen pre uplatňovanie štátneho jazyka v praxi, ale má aj rozmer ekonomický, pretože sa tým vytvárajú podmienky práce pre nie bezvýznamnú časť slovenskej kultúrnej obce“.

Keďže posudzovaná epizóda druhej série programu Ty schudni a ty priber! bola vyrobená v rokoch 2008 až 2009, je zrejmé, že jej český dabing nemohol vzniknúť do 31. decembra 2007. Iné výnimky, kedy môže byť program odvysielaný inak ako v štátnom jazyku, sa na tento program nevzťahujú. Rada preto musela konštatovať porušenie zákona.

Medializované informácie o tom, že Rada trestá používanie češtiny vo vysielaní, nie sú pravdivé. Vysielanie pôvodne českých programov, vrátane najnovších, v češtine či vysielanie inojazyčných programov s českým dabingom, ktorý bol vyrobený pred 31. decembrom 2007, je v súlade so zákonom a Rada nemá dôvod sankcionovať ho.   
 
Rada predmetný program analyzovala na základe sťažnosti diváka; vlastný priebežný monitoring zameraný na posudzovanie dodržiavania povinnosti vysielať v súlade s jazykovým zákonom Rada aktuálne nevykonáva. Ak Rada pri analýze programu zistí porušenie povinnosti súvisiacej s jazykovým zákonom, v zmysle zákona má povinnosť uložiť mu sankciu – v prípade prvého porušenia je ňou upozornenie na porušenie zákona, pri ďalších porušeniach pokuta v rozpätí 165 až 6 638 eur. Uložená sankcia za vysielanie dabovaného programu Ty schudni a ty priber! na programovej službe JOJ je teda na dolnej hranici spektra. Prvú sankciu za rovnaké porušenie Rada uložila MAC TV, s.r.o. v marci 2012 za odvysielanie dvoch častí seriálu Ako som spoznal vašu mamu na JOJ PLUS.   

Štátnym jazykom vo vysielaní sa Rada na základe sťažností zaoberala od roku 2000 36-krát, opodstatnených bolo 9 sťažností. Češtiny vo vysielaní sa týkalo 12 z týchto sťažností, Rada ako opodstatnené vyhodnotila štyri z nich. Diváci sa na Radu obracajú aj s výhradami k používaniu češtiny v spravodajstve a zábavných reláciách slovenských televízií, toto však nie je v rozpore so zákonom.Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová, PhD.
hovorkyňa
Rada pre vysielanie a retransmisiu
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rvr.sk

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak