Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 3. 12. 2013

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 3. 12. 2013 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • udelila licenciu na terestriálne rozhlasové vysielanie na frekvenciách uvoľnených po Rádiu VIVA spoločnosti CORPORATE LEGAL, s. r. o.;
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 1 000 eur vysielateľovi MARKÍZA –SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov), ku ktorému došlo dňa 17. 6. 2011 odvysielaním programu Teleráno, ktorý obsahoval vizuálne informácie o tovaroch Carat Vodka Premium a Carat Vodka a ktorým bola pripisovaná neprimeraná dôležitosť;
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 200 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka) v súvislosti s tým, že dňa 27. 4. 2013 odvysielal program Ty schudni a ty priber! (II. séria; 2. časť) s českým dabingom;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Kalná KTR, s.r.o. (programová služba Infokanál) za porušenie § 16 ods. 3 písm. d) ZVR (povinnosť vysielať v súlade s licenciou) v súvislosti s tým, že v rámci vysielania monotypovej televíznej programovej služby odvysielal v troch časoch dňa 20. 6. 2013 zostrih futbalového zápasu a dňa 20. 6. 2013 zostrih z Dňa detí, ktoré naplnili definíciu programu, čím došlo k vysielaniu programovej služby v rozpore s udelenou licenciou;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi SPINOZA, s.r.o., Nitra (programová služba HIT FM) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že frekvencie 90,8 MHz Žilina, 107,2 MHz Martin a 102,1 MHz Považská Bystrica nevyužíva na účely, na ktoré mu boli pridelené;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu 112 dňa 4. 10. 2013 v čase o cca 14:30 hod, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (povinnosť zabezpečiť čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) v súvislosti s vysielaním komunikátov Akčná výhra dňa 1. a 6. 10. 2013;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s tým, že dňa 16. 9. 2013 odvysielal pred a po programe Panelák komunikáty označujúce za sponzorov programu spoločnosti Unilever Slovensko, spol. s r.o. a Kláštorná s.r.o. a pred programom VyVolení - Dom snov komunikáty označujúce za sponzorov programu spoločnosti Restart drink s.r.o. a Citroën Slovakia a v súvislosti s tým, že dňa 16. 9. 2013 v čase od 20:00 do 21:00 hod a  od 21:00 do 22:00 hod mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút.


Všetky uznesenia prijaté dňa 3. 12. 2013 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak