Zápisnica RVR č.16/2006 zo dňa 19.09.2006

Zápisnica č. 16/2006

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 19. 09. 2006
v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

 

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín

Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš

Overovateľ: Doc. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.

 

Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu.

 

Program bol schválený.

 
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak