Tlačová správa: Zajtra Rada začne s trojtýždňovým monitoringom volebnej kampane (22. 10. 2013)

 

Od zajtra (23. októbra 2013) až do volieb do orgánov samosprávnych krajov bude Rada pre vysielanie a retransmisiu vykonávať špeciálny monitoring zameraný na dohľad nad dodržiavaním zákonnej úpravy vysielania v čase volebnej kampane. Rada bude monitorovať spolu 28 spravodajských a publicistických relácií ôsmich programových služieb: Jednotky, Dvojky, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, Rádia Slovensko, Rádia Regina Bratislava a Rádia Patria. Popri plánovanom monitoringu bude Rada vysielanie kontrolovať aj na základe sťažností a podnetov fyzických a právnických osôb.
 
Podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov sa volebná kampaň začína 17 dní pred voľbami a končí sa 48 hodín pre začiatkom volieb, odkedy plynie volebné moratórium. Keďže voľby sa budú konať v sobotu 9. novembra 2013, volebná kampaň môže prebiehať od 23. októbra do 7. novembra 2013 (do 7:00 hod), odkedy bude až do 9. novembra 2013 (do 22:00 hod) plynúť moratórium. Počas volebného moratória, teda vrátane dňa konania volieb, je zakázaná akákoľvek volebná kampaň.
 
V období pred voľbami platia rozdielne pravidlá pre klasických vysielateľov a vysielateľov prostredníctvom internetu či poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (AVMS). Rozhlasoví a televízni vysielatelia, ktorí nevysielajú výhradne prostredníctvom internetu (všetky monitorované médiá – viď prvý odsek), majú vysielanie politickej reklamy zakázané. Vysielatelia prostredníctvom internetu a poskytovatelia AVMS politickú reklamu vysielať resp. poskytovať môžu.

V monitoringu predvolebného vysielania bude Rada pozornosť venovať najmä tomu, či vysielatelia pri oboznamovaní verejnosti s priebehom volieb dodržujú základné povinnosti objektivity a nestrannosti a či zabezpečujú všestrannosť informácií a názorovú pluralitu. Pri informovaní o voľbách v spravodajských programoch sú vysielatelia povinní poskytovať informácie o všetkých kandidátoch, politických stranách a hnutiach. Spravodajské programy nemôžu byť zamerané v prospech či neprospech týchto subjektov a elektronické médiá o nich musia informovať rovnakým spôsobom. Pri vedení politických diskusií sa odporúča najmä vyhradiť kandidujúcim subjektom vo vysielaní vyvážený priestor a zabezpečiť im rovnaké podmienky na prezentáciu.

Na rozdiel od volieb do NR SR,  v prípade volieb do orgánov samosprávnych krajov Rada neschvaľuje projekty volebných štúdií. Monitorovať bude relácie RTVS - Slovenská televízia: Správy RTVS, Správy a komentáre, Správy Hírek, Správy RTVS z regiónov, Národnostné správy, Národnostný magazín, Rusínsky/Ukrajinský magazín, Maďarský magazín, Tvárou v tvár/Szemtől szemben, 0 5 minút 12, Večer pod lampou; TV MARKÍZA: Televízne noviny, Prvé televízne noviny, Teleráno; JOJ: Veľké noviny, Noviny o 17; TA3: Hlavné správy, Téma dňa, V politike, Debata; RTVS – Rádio Slovensko: Rádiožurnál (12:00, 18:00 hod), Sobotné dialógy, Z prvej ruky; RTVS – Rádio Regina Bratislava: Žurnál Rádia Regina
(17:00 hod), Župné voľby, Klub komunálnej politiky, RTVS – Rádio Patria: Kronika 1, 2, Na záver dňa/Napzárta.

Komentár Rady k zákonnej úprave vysielania počas volieb je vysielateľom dostupný na webovej stránke Rady www.rvr.sk.
Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová, PhD.
hovorkyňa
Rada pre vysielanie a retransmisiu
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rvr.sk

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak