Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 22. 10. 2013

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 22. 10. 2013 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • uložila sankciu – pokutu vo výške 6 638 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ a JOJ PLUS) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania programov Noviny zo dňa 16. 3., 8. a 10. 4. 2013, Panelák zo dňa 5. 4. 2013, Súdna sieň zo dňa 12. 4. 2013, Titanic (dve časti) zo dňa 14. 4. 2013, KRIMI zo dňa 16. 4. 2013, Geissenovci – Ťažký život milionárov zo dňa 20. 4. 2013, Ty schudni a ty priber! zo dňa 27. 4. 2013, Bučkovci 2 – Slnko, seno, dedina zo dňa 29. 4. 2013,  X-men 2 zo dňa 4. 5. 2013, záznam vysielania programovej služby JOJ zo dňa 23. 3. 2013 v čase od 19:55 do 23:05 hod, zo dňa 2. 5. 2013 v čase od 08:55 do 14:05 hod a záznam vysielania programovej službe JOJ PLUS zo dňa 16. 4. 2013 v čase od 16:15 do 16:30 hod a zo dňa 29. 4. 2013 v čase od 15:35 do 15:50 hod (spolu 15 záznamov);
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 5 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), ku ktorému došlo dňa 4. 5. 2013 v čase od 09:00 do 09:59 hod;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s tým, že dňa 22. 3. 2013 odvysielal v programe Noviny príspevok s názvom Sektári naštvali dedinu (V ich obci vraj majú sídlo), ktorý obsahoval jednostranné informácie o obsahu internetovej stránky fiktívnej bohosloveckej fakulty so sídlom v Hostoviciach a  hodnotiaci úsudok redaktorky o obsahu tejto stránky;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 39 ods. 5 ZVR (zákaz sponzorovania doplnkového vysielania televíznej programovej služby) za odvysielanie komunikátu Krajina zázrakov dňa 12. 3. 2013;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rádio VIVA, a.s. (programová služba programová služba Rádio VIVA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZV v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 25. 4. 2013 v čase od 09:20 do 09:40 hod a zo dňa 25. 4. 2013 v čase od 17:50 do 22:10 hod;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu Kapitán Dabač dňa 29. 8. 2013 v čase od 15:15 hod, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu Bučkovci 2 – Slnko, seno, slanina dňa 4. 8. 2013 v čase od 17:01 hod, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba WOW) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka) v súvislosti s tým, že dňa 19. 8. 2013 odvysielal program Rosalinda s českým dabingom;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA –SLOVAKIA, s.r.o. (programová služba FOOOR) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR, v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Fooormania zo dňa 24. 8. 2013;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi City TV, s.r.o. (programová služba TV BRATISLAVA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (povinnosť zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby), ku ktorému došlo v dňoch 4., 17. a 18. 7. 2013 vysielaním programu Metro dnes;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi LOUD, s. r. o. (programová služba PLUS FM) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. c) ZVR, v súvislosti s tým, že nezačal vysielať do 360 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie.Všetky uznesenia prijaté dňa 22. 10. 2013 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak