Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 8. 10. 2013

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 8. 10. 2013 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • uložila sankciu – pokutu vo výške 4 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 34 ods. 3 ZVR (zvuková intenzita reklamy) v súvislosti s odvysielaním programu Harry Potter a Dary smrti dňa 31. 3. 2013;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 500 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou), ku ktorému došlo počas programu Miss Slovensko 2013 dňa 14. 4. 2013;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 1 000 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s tým, že dňa 15. 4. 2013 odvysielal textové informácie o svojej programovej ponuke, pričom k programom Raj pre dvoch a Na krok od neba, neuviedol príslušný grafický symbol JSO;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 500 eur prevádzkovateľ retransmisie ANTIK Telecom s.r.o. za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s poskytovaním retransmisie viacerých programových služieb prostredníctvom IPTV bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa a sankciu – upozornenie na porušenie zákona za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s poskytovaním retransmisiu viacerých programových služieb prostredníctvom internetu bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov, § 17 ods. 1 písm. h) ZVR (prevádzkovanie retransmisie v súlade s registráciou) a § 60 ods. 8 ZVR (povinnosť oznámiť Rade raz ročne zmenu údajov o skladbe šírených rozhlasových a televíznych služieb);
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s tým, že dňa 16. 3. 2013 odvysielal v programe Noviny príspevok Postav dom, zasaď strom a ... (... najprv si vybavuj papiere), v ktorom neposkytol priestor na vyjadrenie a ani nesprostredkoval argumenty dotknutej strany príspevku – susedovi stavebníčky;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Rádio Slovensko) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s tým, že dňa 7. 5. 2012 odvysielal v programe Rádiožurnál príspevok Tepelné hospodárstvo v Liptovskom Mikuláši, v ktorom boli prezentované jednostranné a neúplné informácie o zámere vedenia mesta Liptovský Mikuláš, týkajúcom sa fungovania tepelného hospodárstva v meste;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi SPINOZA, s.r.o., Nitra (programová služba programová služba HIT FM) za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 27. 3. 2013 nevyužíval frekvencie 90,8 MHz Žilina a 107,2 MHz Martin, dňa 2. 4. 2013 frekvencie 97,4 MHz Topoľčany a 96,4 MHz Partizánske a dňa 3. 4. 2013 frekvenciu 91,8 MHz Trenčín na účely, na ktoré mu boli pridelené;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Videoštúdio RIS, spol. s r.o. (programová služba TV SEN) za porušenie § 34 ods. 4 ZVR (zákaz účinkovania hlásateľov, moderátorov a redaktorov spravodajských a spravodajsko-publicistických programov v reklame a telenákupe v obraze ani vo zvuku), ku ktorému došlo dňa 7. 5. 2013 odvysielaním reklamného spotu propagujúceho piváreň U Albína;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi BP Media, s.r.o. (programová služba RÁDIO YES) za porušenie § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov), ku ktorému došlo dňa 21. 3. 2013 odvysielaním programu Yes Live, ktorý obsahoval verbálne informácie o tovaroch – pánske tričká značky Mustang a prírodné produkty z ovocia, hrozna a medu z predajní Vine Ville;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA –SLOVAKIA, s.r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním príspevku Záhadné hospodárenie cirkvi v programe Televízne noviny dňa 28. 7. 2013;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA –SLOVAKIA, s.r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu Dědictví aneb Kurvahošigutntag dňa 17. 8. 2013 o cca 13:48 hod, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 ZVR (označovanie sponzorovaného programu) v súvislosti s vysielaním programu VyVolení – Dom Snov dňa 22. 8. 2013, pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti program zreteľne označiť názvom sponzora programu (DEK – nízkoenergetické domy), logom sponzora alebo odkazom na výrobok alebo službu sponzora na jeho začiatku;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu Slnko, seno, slanina dňa 15. 7. 2013 o cca 20:31 hod. a 13. 8. 2013 o cca 22:40 hod, ktoré označil ako nevhodné pre maloletých divákov do 12 rokov, § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s tým, že dňa 15. 7. 2013 v čase od 20:00 do 21:00 hod mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút, § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s tým, že dňa 15. 7. 2013 odvysielal bezprostredne po programe Najlepšie počasie komunikát propagujúci internetovú stránku www.gotatry.sk spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. a za možné porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu z vysielania programu Slnko, seno, slanina zo dňa 15. 7. a 13. 8. 2013.Všetky uznesenia prijaté dňa 8. 10. 2013 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak