Tlačová správa: Do jesenného výberového konania Rada zaradila dvadsať voľných frekvencií (27. 9. 2013)

 

Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlasuje v tomto roku druhé výberové konania na pridelenie rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie. Jarné výberové konanie sa uskutočnilo v máji, jesenné výberové konanie vyhlásila Rada dnes, 27. septembra 2013, na úradnej tabuli vo svojom sídle, na webovej stránke a v dvoch celoštátnych denníkoch. Súčasťou výberového konania bude ako obvykle aj verejné vypočutie žiadateľov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, ktorí chcú svoje pokrytie rozšíriť. Verejné vypočutie záujemcov o frekvencie je naplánované na 18. november 2013.
 
Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 18. októbra 2013, a  to osobne alebo písomne na adrese sídla Rady pre vysielanie a retransmisiu (Dobrovičova 8, 811 09  Bratislava).

V jesennom výberovom konaní je zaradených spolu 20 voľných rozhlasových frekvencií. Polovica z nich je tzv. individuálne skoordinovaných; desať frekvencií je uvoľnených po vysielateľovi RÁDIO KISS, ktorého licencia na vysielanie zanikne v auguste 2014. Konania bude Rada viesť osobitne na každú jednu frekvenciu.

Zoznam všetkých frekvencií jesenného výberového konania:

 Lokalita Frekvencia
 [MHz]
 Výkon
  [W]
 Poznámky
 BRATISLAVA 4 101.1 30
 Možno prideliť len spoločnosti INTERSONIC spol. s r.o.
 ČADCA 106.4 400
 
 KOTEŠOVÁ 90.4 200 
 MARTIN 98.7 500 Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou Žilina 98,7 MHz.
 PIEŠŤANY 91.6 500
 
 TRENČÍN 
 98.9 500
 
 ŽARNOVICA
 88.1 200
 
 ŽILINA 98.7 500
 Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou Martin 98,7 MHz.
 Frekvencie nepridelené vo výberovom konaní Jar 2013
 LUČENEC
 89.1 200 
 TREBIŠOV 93.0 250 
Frekvencie po vysielateľovi RÁDIO KISS
 DOMAŠA 104.2 500 Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou Prešov 104,1 MHz.
 KOŠICE 104.5 100 
 LEVOČA 92.6 500 
 MEDZILABORCE
 97.8 200 Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou Stropkov 97,8 MHz.
 MICHALOVCE 97.0 5000 
 PREŠOV 104.1 500 Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou Domaša 104,2 MHz.
 PREŠOV-STRÁŽE 90.9 1660 
 ROŽŇAVA 89.0 200 
 SNINA 95.9
 10000 
 STROPKOV 97.8 1000 Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou Medzilaborce 97,8 MHz.
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak