Výberové konanie - jeseň 2013

Rada pre vysielanie a retransmisiu zverejňuje zoznam frekvencií v rámci výberového konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, ktoré vyhlásila dňa 27. 9. 2013.

Rada pre vysielanie a retransmisiu začína konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.

Základné podmienky konaní:
1. lehota na podanie žiadosti o udelenie/zmenu licencie: do 18. 10. 2013
2. miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Dobrovičova 8, 811 09  Bratislava
3. dátum verejného vypočutia v konaniach: 18. 11. 2013

Zoznam frekvencií:

 Lokalita Frekvencia
 [MHz]
 Výkon
  [W]
 Poznámky
 BRATISLAVA 4 101.1 30
 Možno prideliť len spoločnosti INTERSONIC spol. s r.o.
 ČADCA 106.4 400
 
 KOTEŠOVÁ 90.4 200 
 MARTIN 98.7 500 Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou Žilina 98,7 MHz.
 PIEŠŤANY 91.6 500
 
 TRENČÍN 
 98.9 500
 
 ŽARNOVICA
 88.1 200
 
 ŽILINA 98.7 500
 Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou Martin 98,7 MHz.
 Frekvencie nepridelené vo výberovom konaní Jar 2013
 LUČENEC
 89.1 200 
 TREBIŠOV 93.0 250 
Frekvencie po vysielateľovi RÁDIO KISS
 DOMAŠA 104.2 500 Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou Prešov 104,1 MHz.
 KOŠICE 104.5 100 
 LEVOČA 92.6 500 
 MEDZILABORCE
 97.8 200 Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou Stropkov 97,8 MHz.
 MICHALOVCE 97.0 5000 
 PREŠOV 104.1 500 Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou Domaša 104,2 MHz.
 PREŠOV-STRÁŽE 90.9 1660 
 ROŽŇAVA 89.0 200 
 SNINA 95.9
 10000 
 STROPKOV 97.8 1000 Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou Medzilaborce 97,8 MHz.
Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak