Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 24. 9. 2013

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 24. 9. 2013 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • uložila sankciu – pokutu vo výške 10 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (TV JOJ) za porušenie § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s  odvysielaním príspevku Nechtiac zrazil kamaráta v rámci programu Noviny dňa 4. 3. 2013 o cca 19:36 hod.,  ktorý zasiahol do ľudskej dôstojnosti v ňom zobrazenej osoby;
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 2500 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (www.joj.sk) za porušenie § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s poskytovaním programu s názvom Martina (†28) prešiel kamarát. Videla to jeho mama v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na stránke www.joj.sk v sekcii NOVINY.SK a podsekcii Krimi,  ktorého obsah zasiahol do jej ľudskej dôstojnosti v ňom zobrazenej osoby;
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 10 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s  odvysielaním príspevku Smrť medzi výtlkmi v rámci programu Televízne noviny dňa 4. 3. 2013 o cca 19:16 hod.,  ktorý zasiahol do ľudskej dôstojnosti v ňom zobrazenej osoby;
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 1000 eur vysielateľovi RTVS (programová služba  Jednotka a Dvojka) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s odvysielaním informácií o svojej programovej ponuke v dňoch 24. 2. 2013 o cca 19:38:02 hod a 24. 2. 2013 o cca 19:37:54 hod v rozpore s jednotným systémom označovania programov;
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 4 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (TV JOJ) za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (povolený počet prerušení programu reklamou) súvislosti s prerušením programov reklamnými blokmi dňa 23.3.2013 nad rámec povoleného počtu prerušení;  
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi D.EXPRES, a.s. (Rádio Expres) za porušenie § 35 ods. 8 (dlhšie reklamné oznámenie) v súvislosti  s odvysielaním  komerčných informácií bez dostatočného oddelenia od ostatného vysielania dňa 26. 9. 2011 o cca 7:10 hod. (rozhodnutie po vrátení veci z NS SR);
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (TV JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s odvysielaním príspevku informujúcom o obsahu programu Šport v rámci programu Noviny dňa 9. 7. 2013 o cca 19:30 hod., ktorý obsahoval vizuálne informácie o čelnej zrážke dvoch koní, pred ktorým nezaradil slovné upozornenie o charaktere týchto  informácií v zmysle JSO;  
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (TV JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s odvysielaním programov Slnko, seno, slanina dňa 16. 7. 2013 v čase o cca 20:31 a 5. 8. 2013 o cca 22:56 hod., ktoré označil ako nevhodné pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (TV JOJ) vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 (časový limit reklamy) v súvislosti s tým, že dňa 5. 8. 2013 v čase od 23:00:00 hod do 23:59:59 hod mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút.


Všetky uznesenia prijaté dňa 24. 9. 2013 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak