Tlačová správa: Rada pokutovala prvé audiotextové televízne súťaže a pokračuje v ich monitorovaní (11. 9. 2013)


Rada pre vysielanie a retransmisiu včera uložila prvú pokutu za vysielanie audiotextových televíznych súťaží, v ktorých majú diváci riešiť matematické a iné vedomostné úlohy. Pokutu vo výške 16 000 eur dostala spoločnosť MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. za vysielanie Sexy výhry dňa 11. a 20. januára 2013 a Akčnej výhry  dňa 30. marca a 1. mája 2013 na programovej službe DAJTO. Vzhľadom na ich povahu posudzovala Rada súťaže ako telenákup a sankciu vysielateľovi uložila za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) zákona o vysielaní a retransmisii - povinnosť zabezpečiť čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu, pretože obsahovali nejednoznačné, nepresné a nesprávne inštrukcie o spôsobe riešenia zadaných úloh. Pri dodržaní zadania príkladu nebolo možné dospieť k výsledku, ktorý označil vysielateľ v rámci konania pred Radou za správny.
 
Rada prešetrovala početné podnety divákov, ktorí sa súťažami cítia byť oklamaní a považujú ich za podvod. „Skonštatovali sme, že existuje viacero relácií, ktoré podľa nášho názoru chcú nečestným spôsobom vylákať z ľudí peniaze, a my proti nim musíme zasiahnuť. Zároveň chceme upozorniť občanov, aké riziko predstavuje zapájať sa do hier a súťaží, ktoré tieto relácie ponúkajú,“ povedal predseda Rady Miloš Mistrík.

Rada pre vysielanie a retransmisiu má kompetenciu prešetrovať len samotný obsah vysielaných súťaží – zadanie úloh, jednoznačnosť ich riešení, uvedenie správnej odpovede a pod. Podnety, v ktorých sa diváci sťažujú, že napriek opakovaným telefonátom neboli prepojení do štúdia, dovolali sa len automatickému telefonickému systému alebo im neúspešné hovory boli spoplatnené neúmerne vysokými sumami, postupuje Rada na riešenie Slovenskej obchodnej inšpekcii.

Na svojom zasadnutí dňa 10. 9. 2013 Rada v súvislosti s telefonickými hrami zároveň začala ďalšie správne konanie, a to v súvislosti s komunikátom Akčná výhra, ktorý spoločnosť MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. odvysielala dňa 15. júna 2013 na programovej službe DAJTO. Jeho vysielaním mohlo dôjsť k porušeniu ustanovenia o slušnosti a čestnosti reklamy a telenákupu, ako aj povinnosti zabezpečiť, aby vysielaný telenákup nepoškodzoval záujmy spotrebiteľov a nezneužíval ich dôveru. V krátkom čase Rada na základe sťažností prešetrí ďalšie vysielania Akčnej výhry, reláciu FOOORMANIA televízie FOOOR a súťaže odvysielané na programovej službe RING TV. Ak sa aj v týchto prípadoch preukáže porušenie zákona, Rada vysielateľom uloží sankciu v rozpätí od 3 319 do 165 969 eur.    Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová, PhD.
hovorkyňa
Rady pre vysielanie a retransmisiu
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rvr.sk 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak