Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 10. 9. 2013

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 10. 9. 2013 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • udelila licencie na celoplošné digitálne vysielanie televíznych programových služieb DIGI SPORT 2, DIGI Liga Majstrov 1, DIGI Liga Majstrov 2 spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o.;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 18 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programov Cesta do Sonory dňa 10. 2. 2013, Davidova matka dňa 14. 2. 2013, Vyzvedač dňa 17. 2. 2013, Nezmieriteľní dňa 17. 2. 2013, Expres foto dňa 20. 2. 2013, Mesto v obkľúčení dňa 22. 3. 2013 a Stena tajomstiev dňa 23. 3. 2013 a za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), ku ktorému došlo dňa 22. 3. 2013 v čase od 23:00 do 23:59 hod vysielaním reklamného bloku dlhšieho ako povolených 12 minút;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 16 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (povinnosť zabezpečiť čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorému došlo tým, že dňa 11. a 20. 1. 2013 odvysielal komunikáty Sexy výhra a dňa 30. 3. a 1. 5. 2013 komunikáty Akčná výhra, ktoré obsahovali nejednoznačné, nepresné a nesprávne inštrukcie o spôsobe riešenia zadaných úloh;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 6 638 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ a JOJ PLUS) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania programov Bučkovci – SLNKO, SENO, DEDINA zo dňa 17. 2. 2013, Noviny zo dňa 16. a 21. 2., 4. a 22. 3. 2013, Kutyil s.r.o. zo dňa 22. 3. 2013, záznam vysielania programovej služby JOJ zo dňa 28. 2. 2013 v čase od 20:55 do 23:05 hod, zo dňa 12. 3. 2013 v čase od 19:55 do 22:05 hod, záznam vysielania programovej služby JOJ PLUS zo dňa 16. 2. 2013 v čase od 11:55 do 16:05 hod, od 17:50 do 20:05 hod  a od 21:55 do 23:59 hod, zo dňa 17. 2. 2013 v čase od 00:00 do 01:00 hod, od 07:55 do 11:05 hod, od 17:50 do 20:05 hod a od 19:55 do 23:05 hod, zo dňa 18. 2. 2013 v čase od 01:30 do 03:30 hod, zo dňa 19. 2. 2013 v čase od 01:00 do 02:40 hod, zo dňa 20. 2. 2013 v čase od 19:55 do 23:59 hod, zo dňa 21. 2. 2013 v čase od 00:00 do 01:05 hod, od 01:00 do 04:00 hod, zo dňa 22. 3. 2013 v čase od 22:55 do 23:59 hod, zo dňa 23. 3. 2013 v čase od 00:00 do 02:05 hod, od 17:55 do 20:05 hod, od 19:55 do 23:05 hod a od 22:55 do 23:59 hod, zo dňa 24. 3. 2013 v čase od 00:00 do 02:05 hod, od 14:55 do 20:05 hod a od 19:55 do 23:05 hod (spolu 28 záznamov);
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 6 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s tým, že odvysielal dňa 29. 4. 2013 v programe Televízne noviny príspevok Osudný pád na korčuliach a upútavku na tento príspevok, ktoré spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahli do ľudskej dôstojnosti a práva na súkromie muža snímaného na nemocničnom lôžku a do práva na súkromie ženy označenej ako sestra zraneného muža;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 5 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s tým, že v dňoch 14., 16., 24. a 29. 2. 2013 odvysielal upútavky na programy Underworld: Boj v podsvetí, Walking Dead, Črepiny*, Plnou parou vzad! a Netvo z hlbín a v dňoch 14., 16. a 29. 4. 2013 textové informácie o vlastnom programe, pričom došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 500 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (slušnosť a čestnosť reklamy), ku ktorému došlo odvysielaním dvanástich upútaviek na program Deň a noc dňa 12. 2. 2013;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 700 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s tým, dňa 28. 5. 2013 odvysielal upútavku na program Modré z neba, ktorú neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotný program;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s tým, že dňa 16. 2. 2013 odvysielal v programe Noviny príspevok „Talianska“ kauza – Stretnutie s Jolkou, v ktorom neposkytol priestor na vyjadrenie dotknutej osobe - profesionálnej matke p. Lipkovej;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s tým, že dňa 8. 4. 2013 odvysielal v programe Noviny príspevok Zakliate policajné radary (Vyrábajú problém za problémom), v ktorom neposkytol priestor na vyjadrenie dotknutej osobe – Danielovi Lipšicovi, v tom čase ministrovi vnútra SR;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA –SLOVAKIA, s.r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (povinnosť zabezpečiť čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu)  a § 32 ods. 4 písm. b) ZVR (povinnosť zabezpečiť, aby reklama a telenákup nepoškodzovali záujmy spotrebiteľov a nezneužívali ich dôveru) v súvislosti s vysielaním komunikátu Akčná výhra dňa 15. 6. 2013;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, s.r.o.  (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov), ku ktorému došlo dňa 17. 6. 2013 v programe Teleráno obsahujúcom vizuálne informácie o tovaroch Carat Vodka Premium a Carat Vodka;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programu Rýchlo a zbesilo: Tokijská jazda dňa 15. 6. 2013;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio VIVA a.s.(programová služba Rádio VIVA) vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu, že frekvenciu 90,7 MHz Námestovo nevyužíva na účely, na ktoré bola vysielateľovi pridelená;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi D.EXPRES (programová služba EXPRES) vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s tým, že odvysielal dňa 17. 7. 2013 o cca 18:48 hod v programe Soundtrack tvojho života... pieseň s názvom Rosana.


Všetky uznesenia prijaté dňa 10. 9. 2013 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak