Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 27. 8. 2013

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 27. 8. 2013 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

- Odňala licenciu spoločnosti Turist servis, s.r.o. (Tour radio) z dôvodu, že o to vysielateľ sám požiadal;
- uložila sankciu - pokutu vo výške 6600 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s nedodaním záznamov vysielania na vyžiadanie Rady v 21 prípadoch;
- uložila sankciu - pokutu vo výške 3000 eur za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti so 7 prípadmi odvysielania upútavky bez príslušného označenia podľa JSO a 8 prípadmi odvysielania prehľadu programov bez tohto označenia;
- uložila sankciu - pokutu vo výške 6000 eur za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Hotel Paradise z dní 15, 16, 19, 20 a 21.3.2012;
- uložila sankciu - pokutu vo výške 6000 eur za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (povolený počet prerušení programu reklamou) v súvislosti s prerušením 8 programov reklamným blokom a § 36 ods. 2 ZVR (časový limit vysielania reklamy) v súvislosti s 3 prípadmi odvysielania reklamy nad povolený časový limit v hodine;
- uložila sankciu - pokutu vo výške 5000 eur vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 34 ods. 3 (úroveň hlasitosti reklamy) v súvislosti s odvysielaním reklamných blokov v rámci programu Vy nám taky šéfe dňa 30.12.2012, ktorých hladina intenzity zvuku bola vyššia ako hladina intenzity zvuku častí programu vysielaných tesne pred nimi resp. po nich;
- uložila sankciu - upozornenie na porušenie zákona voči vysielateľovi RTVS (programová služba Dvojka) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť
a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov) v súvislosti s tým, že dňa 10.1.2013 odvysielal politicko-publicistický program Večer pod lampou Lampa nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť;
- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ a JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 (povolený počet prerušení programu reklamou) v súvislosti s odvysielaním programu Odhalenie dňa 2.6.2013 na programovej službe JOJ PLUS a programu Milionár z chatrče 4. 6. 2013 na programovej službe JOJ.
- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ a JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti so zaradením upútaviek na programy nevhodné pre maloletých do 15 rokov pre 20.00 hod. (3. 5. 2013 - upútavka na program Ozajstné zviera a 24. 5. 2013 - upútavka na program Teror vo vlaku), upútavky na program nevhodnej pre maloletých do 18 rokov pre 22.00 hod (2.6.2013 - upútavka na program Črepiny*) a odvysielanie prehľadu programov vo viacerých prípadoch bez použitia JSO;
- začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov) že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 3. 6. 2013 o cca 19:00 hod. odvysielal v rámci programu Televízne noviny príspevky Dunaj si zopakuje 2002 a Dunaj si zopakuje 2002 - pokračovanie, v ktorých mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.


Všetky uznesenia prijaté dňa 27. 8. 2013 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

 

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak