Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 12. 6. 2013

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 12. 6. 2013 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • udelila licenciu na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby Mestská televízia Partizánske spoločnosti VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o.;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 5 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ a JOJ PLUS) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Noviny o 17 zo dňa 5. 12. 2012, súvislý záznam vysielania programovej služby JOJ zo dňa 16. 12. 2012 v čase od 19:50 do 23:59 hod, dňa 17. 12. 2012 v čase od 00:00 do 00:10 hod a súvislý záznam vysielania programovej služby JOJ PLUS zo dňa 16. 12. 2012 v čase od 16:50 do 20:10 hod a od 19:50 hod do 23:59 hod, dňa 17. 12. 2012 v čase od 00:00 do 00:10 hod, zo dňa 23. 12. 2012 v čase od 16:45 do 20:10 hod a od 19:50 hod do 23:10 hod (spolu osem záznamov);
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s tým, že dňa 2. 12. 2012 dvakrát prerušil štvrtý 30-minútový časový úsek programu Agent, ktorý ma miloval;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 1 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s tým, že dňa 23. 12. 2012 o cca 17:41, 18:41 a 19:52 hod odvysiela upútavku na program Barbar Conan klasifikovanú ako nevhodnú a neprístupnú pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov;
 • uložila sankciu – 100 eur prevádzkovateľovi retransmisie DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s tým, že poskytoval retransmisiu programových služieb RTL a VOX bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov;
 • uložila sankciu – 100 eur prevádzkovateľovi retransmisie SWAN, a.s., Bratislava za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s tým, že poskytoval retransmisiu programových služieb RTL a VOX bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona prevádzkovateľovi retransmisie BENET, s.r.o., Nováky za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s tým, že poskytoval retransmisiu programových služieb RTL, RTL 2 a VOX bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním príspevku Potreby dieťaťa na druhej koľaji v programe Noviny o 12:00 Noviny o 17:00 dňa 7. 12. 2012 a príspevku Ťažký život od narodenia v programe Noviny dňa 8. 12. 2012;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rádio VIVA, a.s. (programová služba Rádio VIVA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania z dní 27. 11. 2012 a 11. 12. 2012;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi TV LUX, s.r.o.  (programová služba TV LUX) za porušenie § 39 ods. 4 ZVR (zákaz sponzoringu spravodajských a politicko-publicistických programov) v súvislosti s tým, že dňa 29. 10. 2012 odvysielal program U Pavla, ktorý bol označený ako sponzorovaný periodikom Katolícke noviny;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ a JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou), ku ktorému došlo dňa 23. 3. 2013 počas vysielania programov 12 podmienok dedičstva a Náhradníci;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 39 ods. 5 ZVR (zákaz sponzorovania doplnkového vysielania) v súvislosti s tým, že dňa 12. 3. 2013 odvysielal komunikát informujúci o projekte Krajina záchrancov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s tým, že dňa 15. 4. 2013 o cca 19:41 hod odvysielal textové informácie o vlastnom programe, pričom k nevhodným programom pre maloletých neuviedol príslušný grafický symbol a program NEDS bol klasifikovaný ako nevhodný a neprístupný pre maloletých divákov do 18 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu zaradeniu predmetného oznámenia do vysielania.


Všetky uznesenia prijaté dňa 12. 6. 2013 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak